Organische stof op het verslag vaste mest

26 oktober 2021 - Loonwerk en transport

Op het onderzoeksverslag van vaste mest staat óók het gehalte organische stof. Waarom vermelden we dit getal dat eigenlijk?

Dierlijke mest is een belangrijke bron van organische stof. Hoe meer organische stof vaste mest bevat, hoe waardevoller de mest is voor de bodem. Door het gehalte organische stof op het verslag te vermelden kan je bij de berekening van een bemestingsplan hiermee rekening houden.

Organische stof is onder andere verantwoordelijk voor:

Om het gehalte organische stof op peil de te houden is voldoende aanvoer belangrijk. Organische stof wordt namelijk voortdurend afgebroken door mineralisatie. Dit proces is afhankelijk van de aard van de organische stof (de verhouding tussen koolstof en stikstof), de ontwateringstoestand en de pH van de bodem. De vuistregel is een afbraaksnelheid van 2% per jaar.

Kijk dit filmpje voor meer informatie over het belang van organische stof en het toedienen van dierlijke mest.