Plantbeschikbaar borium in 65% percelen te laag

17 mei 2016 - Expertartikel

Op dit moment (half mei 2016) is in 65% van de percelen te weinig borium beschikbaar voor het gewas. Dat blijkt uit de gemiddelde cijfers van Eurofins Agro. Voor diverse teelten is het van groot belang om borium bij te bemesten.

Telers kunnen door middel van het onderzoek CHECK direct de plantbeschikbare nutriënten in beeld brengen. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat het een slecht jaar voor borium is. In slechts 18% van de percelen is het gehalte goed. Voor een kleiner gedeelte zijn de percentages hoog of vrij hoog.

Steeds minder borium in de bodem

Borium is al langer een aandachtspunt. Twee jaar geleden toonde Eurofins Agro al aan dat de gehalten borium in de bodem aan het dalen zijn. In 10 jaar tijd daalde het percentage borium met 10% op lichtere zandgronden. Ook binnen dit seizoen zijn er verschillen zichtbaar. “De gehaltes plantbeschikbare borium (bord) zijn nu lager dan bij de start van het seizoen”, stelt Arjan Reijneveld. Hij is productmanager bij Eurofins Agro. “Borium is zeer uitspoelingsgevoelig. Er wordt wel borium gemineraliseerd, maar in verhouding is er dit jaar veel borium uitgespoeld. Het was of te droog, te koud of juist te nat. Het resultaat is dat er weinig borium beschikbaar komt en meer percelen in de categorie laag vallen dan andere jaren. Het is dus een slecht jaar voor borium. Dat geldt overigens ook voor zwavel en stikstof, ook nutriënten die afhankelijk zijn van mineralisatie.”

Belangrijk voor suikerbieten

Onlangs nog bracht Stichting IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt, het belang van borium onder de aandacht. “Zand- en dalgronden bevatten van nature weinig borium en kunnen borium ook slecht vasthouden. Daarom is het advies om bietenpercelen op deze gronden altijd borium te geven.”

Ernstig boriumgebrek kan volgens het IRS tot €1.000 per hectare kosten. Een boriumgebrek wordt bij suikerbieten vaak pas in de loop van de zomer (juli) zichtbaar. Dan is er echter al sprake van schade. Het is beter om er nu nog wat aan te doen, in het begin van de teelt. Bij suikerbieten kan een boriumtekort onder andere hartrot veroorzaken. Een boriumtekort gaat ten koste van de wortelopbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten. Vloeibare boriummeststoffen kunnen bespuit worden in de periode van vlak voor het zaaien tot en met het sluiten van het gewas.

 

 

Andere gewassen

Borium is voor veel gewassen belangrijk. Naast suikerbieten is een snijmaïs een ‘groot gewas’ dat zeer gevoelig is voor boriumtekorten. Een gebrek aan borium in mais wordt vooral zichtbaar door een slechte kolfontwikkeling en korrelzetting. Ook voor luzerne, koolrapen, knolselderij, bloemkool, broccoli en peen geldt een bemestingsadvies voor borium. Witlof, aardappelen, tulpen, erwten, peer en appel zijn eveneens gevoelig voor een boriumtekort.

 

 

Fosfaat en borium

Nu er vanwege de bemestingsnormen minder fosfaat bemest wordt, is het van belang om extra op borium te letten. Een boriumtekort verslechterd namelijk de efficiëntie van fosfaat. Zowel borium als fosfaat zijn belangrijk voor de energievoorziening van het gewas. Akkerbouwers die hun fosfaatruimte maximaal benutten met dierlijke mest , moeten er rekening mee houden dat deze mest gemiddeld 2 gram per kuub borium bevat. Dat is alsnog onvoldoende bij een lage boriumtoestand.

 

 

Organische stof

Dat percelen met veel organische stof automatisch ook veel borium bevatten, is een misverstand. Uit onderzoek van Eurofins Agro blijkt dat op zandgrond bij organische stofgehaltes tussen de 5 en 10% toch 43% van de percelen een lage boriumtoestand heeft.