Onderzoek: beter gras dankzij een gezonde bodem

Onderzoek: beter gras dankzij een gezonde bodem

30 april 2024 - Nieuwsberichten

Hoe kan je als veehouder de (beperkt) beschikbare bemestingsruimte optimaal benutten en voldoende en kwalitatief goed voer oogsten? Daarvoor moet je weten wat de bodem kan leveren, hoeveel nutriënten het gewas opneemt en wat er via bemesting eventueel moet worden aangevuld. Eurofins en Groeikracht hebben een proef lopen om hierin meer inzicht te krijgen. Er zullen verschillende snedes worden geanalyseerd

Verspreid over Nederland zijn verschillende graslandproefvelden opgezet op klei-, zand- en veengrond. Op deze percelen wordt met BemestingsWijzer onderzocht wat verschillende bodem kunnen leveren aan stikstof, zwavel en andere nutriënten. Met VersgrasCheck wordt vervolgens de opname  van nutriënten door gras n kaart gebracht.

Bemonstering

In de winter is BemestingsWijzer uitgevoerd en de afgelopen weken hebben de eerste bemonsteringen van het gras plaats gevonden. Twee stagiaires van Eurofins ondersteunen daarbij het team van Groeikracht. Elk object in deze proef wordt afzonderlijk geknipt, gewogen en geanalyseerd via VersgrasCheck. De resultaten worden hiervan gekoppeld aan de cijfers uit grondonderzoek.

De proef loopt gedurende het hele seizoen. De resultaten gaan helpen uit dit onderzoek in de bemesting van grasland gaan een bijdrage leveren aan het verder optimaliseren van de bemesting en kan de advisering zo nodig worden aangepast.

Bestel VersgrasCheck