Ken jij de samenstelling van je drijfmest?

4 maart 2021 - Veehouderij

De variatie in samenstelling van drijfmest is groot. De bodemvruchtbaarheid op peil houden gaat het beste als de precieze samenstelling bekend is. MestCheck geeft onder andere inzicht in de hoeveelheid kali, fosfaat, stikstof en organische stof in de mest. Binnen een week heb je informatie om gericht je percelen te bemesten.   

De gemiddelde drijfmest samenstelling bestaat niet. Rantsoen, spoelwater, mineralengebruik en samenstelling van de veestapel hebben allemaal invloed op de samenstelling van drijfmest. Hierdoor zitten flinke verschillen tussen bedrijven (zie figuur 1). Gemiddelde drijfmestcijfers gebruiken voor het uitrijden is daarom niet aan te raden. Met het oog op bodemvruchtbaarheid en de opbrengst per hectare is het nuttig om bijvoorbeeld te weten hoeveel organische stof je aanlevert. Je vergroot hiermee de bindingscapaciteit van de bodem. Zo spoelen nutriënten minder snel uit en werk je aan bodemverbetering. 

Figuur 1 - Gemiddelden en variatie in runderdrijfmest. Bron: Eurofins Agro 

 

Betere opbrengst door precisiebemesting

De nutriëntenbehoefte is per perceel verschillend. De uitslag van de MestCheck helpt om de kunstmest gift met precisie in te zetten op de percelen. Een efficiënte mineralenbenutting heeft een positief effect op de opbrengst, omdat je niet alleen rekening houdt met de hoeveelheid mest, maar ook met de daadwerkelijke nutriënten die erin zitten.   

Eenvoudige monstername

De MestCheck is gemakkelijk uit te voeren. Bestel via de website van Eurofins Agro. Het pakketje bestaat uit een doosje met daarin een monsterflesje, een instructieformulier, een orderformulier en een retoursticker. Je kan elk moment een monster nemen en per post opsturen voor analyse. Binnen een week heb je de uitslag.       

Meer weten?

Bekijk de MestCheck of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com