Nieuwe regels voor uitrijden dierlijke mest

16 januari 2023 - Loonwerk en transport

Op 1 januari 2023 is een aantal mestmaatregelen wettelijk aangepast. Houd daarmee rekening! 

1. Vaste mest mag vanaf 1 januari worden uitgereden.
Vaste mest mag voortaan een maand eerder worden uitgereden. De einddatum van dit uitrijseizoen blijft wel staan op 1 september.

2. Mest uitrijden op bouwland mag vanaf 15 maart.
Het uitrijseizoen op bouwland is een maand verkort en gaat pas op 15 maart in, en niet meer op 15 februari zoals voorheen.

3. Voor een aantal gewassen geldt een uitzondering op de datum 15 maart. Er geldt dan wel een meldplicht.
Deze uitzondering geldt voor boerenkool, aardappelen, granen, broccoli, bloembollen. Deze gewassen mogen ook in de periode 16 februari tot 15 maart worden bemest. Telers kunnen zelf beslissen hoe ze het bemesten zo dicht mogelijk op het planten plannen. Er geldt een meldplicht.

4. Het uitrijseizoen op bouwland eindigt op 1 augustus, met een aantal uitzonderingen.
Deze uitzondering op de einddatum van het uitrijden van mest geldt voor groenbemesters, winterkoolzaad voor zaadwinning en bloembollen. Daar mag tot 15 september uitgereden worden.

Bestel