Replay - Webinar Kruidenrijk Grasland

13 oktober 2021 - Veehouderij

De teelt van kruidenrijk gras is in opkomst. Grasland met kruiden heeft namelijk veel voordelen. De kruiden vergroten niet alleen de biodiversiteit. Ook verbeteren ze de voederwaarde van het ruwvoer en zorgen ze voor een betere weerbaarheid van het gras tegen droogte.

Er leven echter ook veel vragen over de teelt en de voederwaarde van kruidenrijk gras. De experts van Eurofins Agro geven samen met de specialisten van Barenbrug en Agrifirm praktische informatie in dit webinar:

Bekijk de replay: