Waarom werken aan koolstofvastlegging?

De bodem heeft een groot potentieel om het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer vast te leggen in organische stof. De hoeveelheid CO2 in de bodem kan wel drie keer zo groot zijn als die in lucht, bossen en andere vegetaties. Zo draagt de bodem bij aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

Het verhogen van het organische stofgehalte, en dus het vastleggen van CO2, is een fikse uitdaging voor boeren en tuinders. Door gerichte maatregelen, zoals de grond minder vaak bewerken of een groenbemester zaaien, zijn er mooie stappen te maken.

Als boer houdt u natuurlijk wel graag een vinger aan de pols; wat is het effect van genomen maatregelen? Soil Carbon Check biedt inzicht in de hoeveelheid opgeslagen koolstof, de kwaliteit van de organische stof en welke maatregelen bijdragen aan het  vastleggen van CO2.

Bewijs en claim

Steeds meer partijen in de keten zijn geïnteresseerd in duurzaam bodemgebruik. Met Soil Carbon Check kunt u bewijzen aan uw afnemers dat  u duurzaam met uw bodem omgaat en CO2 vastlegt. De analyserapporten van Soil Carbon Check passen bovendien goed in projecten om koolstofcertificaten te verdienen. De data op het rapport toont aan hoeveel koolstof is vastgelegd én geeft informatie over de kwaliteit van de organische stof. Met dit inzicht kunnen boeren gericht werken de aan opbouw van de hoeveel koolstof in de bodem. De Carbon Calculator is hierbij een handig hulpmiddel.

De toename van CO2-binding in een bepaalde periode - in tonnen CO2/jaar - is gelijk aan de hoeveelheid carbon credits die kunnen worden gegenereerd. Daarvoor moet wel aan alle voorwaarden van een koolstofproject zijn voldaan, zoals onder andere de bemonsteringsdiepte.  Let op: Eurofins levert alleen de data en is geen partij in het aanvragen van carbon credits.

Het rapport

Soil Carbon Check geeft inzicht in de hoeveelheid CO2 die in de bodem is vastgelegd. Het rapport beantwoordt 4 vragen:

  1. Hoeveel koolstof is er vastgelegd in mijn bodem?
  2. Hoe stabiel is mijn bodemkoolstof?
  3. Hoe kan ik de bodemkoolstof met 0,4% verbeteren?
  4. Hoe ontwikkelt het koolstofgehalte van de bodem zich in de loop van de tijd?

Onze analyses Artikelen