Voederwaarde snijmais 2021 onzeker

27 september 2021 - Veehouderij

De voederwaarde en afrijping van snijmais zal waarschijnlijk veel spreiding laten zien dit jaar. Deze spreiding wijkt behoorlijk af van voorgaande jaren. Het latere zaaitijdstip, de lagere temperatuursom en minder zonuren lijken, zeker op zand- en lössgrond, te resulteren in onvoldoende afrijping. Normaliter start de oogst eind september.

Naarmate het oogsttijdstip van snijmais nadert, verandert de samenstelling van de plant en kolf. De droge stof- en zetmeelgehalten stijgen, in afhankelijkheid van elkaar. Dit jaar is de kans groot dat er een grotere spreiding zal zijn in de afrijping van de mais. Op sommige plaatsen heeft de mais de laatste twee weken nog een inhaalslag gemaakt maar op andere plaatsen loopt de afrijping nog achter.

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van snijmaïs is het gehalte bestendig zetmeel. Naar mate de mais meer afrijpt neemt het gehalte bestendig zetmeel toe. Bestendig zetmeel wordt niet in de pens afgebroken, maar door enzymen verteert in de dunne darm van de koe en daar afgebroken tot glucose. De optimale hoeveelheid bestendig zetmeel in het rantsoen ligt tussen de 30 en 75 g/kg ds. Het is onduidelijk of dit niveau op slecht/laat afrijpende percelen wordt gehaald.   

In snijmaiskuilen neemt het aandeel bestendig zetmeel in de tijd af. Dit komt doordat zuren inwerken op het geconserveerde product. Op het voederwaardeverslag van Eurofins Agro wordt deze afname zichtbaar gemaakt in het onderdeel ‘penskarakter’. Te weinig bestendig zetmeel in het rantsoen gaat ten koste van de melkproductie en het eiwitgehalte. Bovendien neemt de kans op pensverzuring toe.
Overigens hebben we de éénheden in Penskarakter aangepast. In plaats van ‘percentages’ vermelden we vanaf dit seizoen ‘grammen’. Zo kun je een betere inschatting maken van het verloop van het bestendig zetmeel in de kuil. Daarnaast vermelden we nu ook de totale hoeveelheid zetmeel (uitgedrukt in grammen).

Tip:
Laat de maiskuil analyseren inclusief het onderdeel Penskarakter.
Penskarakter Maïs toont in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van het voedermiddel:

Voederwaarde onderzoek