Nieuwe forfaitaire waardes mest

12 april 2022 - Veehouderij

De forfaitaire waardes voor de dikke fractie van rundveemest (mestcode 13) en varkensmest (mestcode 43) zullen worden aangepast na onderzoek door Wageningen Food Safety Research (WFSR). Dit blijkt uit een voorstel dat nu ter consultatie online staat.

Sinds 2017 is het volgens AP06 verplicht om vrachten met vaste fractie na mestscheiding van runder- en varkensmest, of een mengsel daarvan, te laten bemonsteren door een onafhankelijke partij.

Als in dit proces een onvolkomenheid wordt geconstateerd, kan onder voorwaarden gebruikt gemaakt worden van forfaitaire waarden. Deze waarden kwamen niet overeen met de realiteit en daarom zal de overheid de waarden aanpassen.

Mestcode Stikstof oud (kg N/ton) Stikstof nieuw (kg N/ton)  Fosfaat oud (kg P2O5/ton)  Fosfaat nieuw (kg P2O5/ton)
13 16.9 9.15 9.8 9.16
43 25.7 11.4 21.4 17.76


Dit betekent dat als er om wat voor een reden dan ook forfaitaire waardes gehanteerd moeten worden deze in de toekomst anders zullen zijn. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Meer weten?

Neem contact op met Klantenservice Mest & Compost