Grip op AM en Chitwoodi

Grip op AM en Chitwoodi

15 augustus 2023 - Akkerbouw

De regen is gestopt en op veel plaatsen start de aardappeloogst. Tijd om na te denken over bemonstering op AM (aardappelmoeheid) en/of Meloidogyne chitwoodi/fallax om schade te voorkomen!

Aardappelmoeheid wordt veroorzaakt door aardappelcysteaaltjes (Globodera spp.). Daarnaast vormen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax een probleem in de aardappelteelt. Beide type aaltjes voeden zich met de wortels van de aardappelplant en brengen zo ernstige schade toe, zoals opbrengstverlies, kwaliteitsverlies en een verbod op export.

Door de grond vrijwillig te onderzoeken direct na de oogst, krijg je in een vroeg stadium zekerheid over mogelijke besmettingen. Op basis van de analyses kunnen dan de juiste maatregelen worden genomen om problemen in volgende teelten te voorkomen.

AM-onderzoek

Uit de monsters van Eurofins blijkt dat met name Globodera de afgelopen jaren toeneemt (zie grafiek). Eurofins biedt intensieve bemonstering aan op aardappelcysten (AM). Deze onderzoeken hebben een hoge detectiekans van meer dan 90%. Zo kunnen beginnende haarden in kaart worden gebracht en kan worden voorkomen dat deze groter worden.

Met intensief onderzoek op de aanwezigheid van AM krijg je grip  op dit aaltje. en kan je aan de hand van een analyse al in een vroeg stadium maatregelen nemen om de AM-verklaring voor de teelt van uitgangsmateriaal veilig te stellen. Bovendien voorkom je officiële besmetverklaring met alle ellende van dien.

Het AM-intensief 100 onderzoek is het meest gangbare onderzoek voor aardappelmoeheid en heeft een vaste prijs ongeacht het gevonden aantal aardappelcysten. Aanvullend kan de soort (Globodera pallida of Globodera rostalgiensis) via DNA-onderzoek betrouwbaar worden vastgesteld.

Meer over AM >
Voorbeeldverslag AM >

Meloidogyne-onderzoek

Ook voor bemonstering op Meloidogyne geldt dat je op tijd maatregelen kan nemen om erger te voorkomen. Eurofins biedt het Melo-Intensief onderzoek aan met onder andere een analyse van M. chitwoodi en M. fallax. Aan de hand van dit onderzoek kunnen percelen met een hoge betrouwbaarheid worden gemonitord op de aanwezigheid van deze aaltjes.

Het onderzoek Melo-intensief bestaat uit een DNA-test waarin alle vijf soorten Meloidogyne, waaronder M. chitwoodi en M. fallax, worden geanalyseerd. Laat dit onderzoek uitvoeren na de aardappeloogst, maar vóór 15 november. Dit onderzoek kan  worden gecombineerd met AM-Intensief onderzoek

Meer over Chitwoodi/fallax >
Voorbeeldverslag Chitwoodi/fallax >

Plan bemonstering nu in!

Onze monsternemer komt graag langs voor bemonstering. Wil je meer weten, neem dan contact op met de rayonmedewerker. Voor direct opgeven van percelen voor bemonstering, klik hier >