Bemonsteren is een vak: derogatie en P-wet

30 november 2021 - Akkerbouw - Veehouderij

Om deel te nemen aan derogatie én om te voldoen aan de fosfaatwet moet je in het bezit zijn van een analyse door een onafhankelijk, geaccrediteerd lab. Eurofins Agro voldoet aan de wettelijke voorschriften. Een correcte analyse voorkomt problemen achteraf.

Als opdrachtgever van het onderzoek ben je verantwoordelijk voor de perceelsgrenzen waarbinnen het monster wordt genomen. Controleer daarom altijd en direct de bemonsterde oppervlakte op het analyserapport. Als blijkt dat hier iets niet klopt, neem dan binnen twee weken contact op met de klantenservice.

Bemonsteren is een vak

Er zijn twee methodes om grondmonsters te nemen:

Bij de huismethode wordt in een W vorm over het hele perceel gelopen en ondertussen steekt de monsternemer op 40 punten in het perceel een submonster. Deze submonsters vormen samen het monster van het perceel.

Bij de gestratificeerde methode wordt de hoeveelheid én de locatie van de submonsters berekend door speciale software. Ook hier worden alle submonsters gecombineerd tot 1 monster.

Is een perceel kleiner dan 5 hectare, dan mag bemonsterd worden via beide methoden. Is een perceel groter dan 5 hectare dan moet altijd via de gestratificeerde methode bemonsterd worden. Ook is het toegstaan dit perceel te splitsen in meerdere delen. Als deze delen kleiner zijn dan 5 ha, zijn beide methoden toegestaan.

Een perceel groter dan 20 ha moet verlicht worden opgesplitst in delen kleiner dan 20 ha.

Bemonsteringdiepte

Het gewas dat er op het moment van monstername staat, bepaalt hoe diep een monster wordt gestoken.

Geldigheidsduur

De analyse is vier jaar geldig, ook als grasland later wordt omgezet naar bouwland of andersom.  Dti betekent dus dat grasland dat in februari van het komende jaar zal wordt geploegd, wordt in november van het dit jaar zal worden bemonsterd als grasland, dus op 10 cm diepte.

Samenvoegen van percelen

Onder voorwaarden mogen percelen worden samengevoegd voor één bemonstering (figuur 1).

Figuur 1: Een aantal voorbeelden voor het wel of niet samenvoegen van aangrenzende percelen. 

Percelen splitsen

Als gewaspercelen groter zijn dan 20 hectare moeten deze voor bemonstering worden gesplitst. De gesplitste percelen moeten wel allemaal volgens dezelfde methode bemonsterd worden. Zijn alle opgesplitste delen kleiner dan 5 hectare dan kan  via de W-methode worden bemonsterd, zijn een aantal delen groter dan 5 hectare dan moeten alle delen gestratificeerd bemonsterd worden.  

Meer weten?

Uiteraard zijn er nog vele uitzonderingen en combinaties die ieder hun invloed hebben op de monstername. Voor meer informatie kun je daarover terecht bij de monsternemer van Eurofins Agro of RVO.  

Veelgestelde vragen kun je hier vinden >  

Bestel bemonstering