Een roerig jaar met een mooi slot

15 december 2020 - Nieuwsberichten

Het coronavirus tekende het jaar 2020 voor de hele wereld. Eurofins Agro had daarnaast deze zomer te maken met een aanval door gijzelsoftware. De Business Unit Mest & Compost sluit het jaar goed af en zet in op verdere optimalisatie in 2021.

Dit jaar startte Jannes Jansen als accountmanager Mest & Compost bij Eurofins Agro. Het was door alle coronabeperkingen een uitdagend begin in een nieuwe baan.  Hij heeft inmiddels met veel klanten contact gehad en is goed ingewerkt in het lab.

Jannes Jansen

Jansen vertelt: “De mest- en compostbranche is een mooie sector. Er heerst een no-nonsens-mentaliteit. En daar houd ik van! Afgelopen jaar is gebleken dat door je schouders eronder te zetten en te blijven zoeken naar oplossingen, er heel veel wordt bereikt. Daar ben ik trots op en ik vind het heel mooi dat ik daartussen mag staan. En tja, natuurlijk is het jammer dat ik zo weinig klanten persoonlijk heb kunnen ontmoeten. Maar daar heeft iedereen mee te maken gehad in het afgelopen jaar. Ik ga ervan uit dat in de loop van 2021 er wel gelegenheid is om klanten te bezoeken.”

Uitdagingen

Robin Wolf

Ook Robin Wolf, Business Unit Manager Mest & Compost, kijkt terug op een veelbewogen jaar. “Het coronavirus plaatste ons voor grote uitdagingen. We moesten onze werkzaamheden zowel langs de weg als op het laboratorium behoorlijk aanpassen. Desondanks zijn we erin geslaagd een goed werkend systeem te bedenken. Zo konden we steeds de volledige capaciteit van het laboratorium blijven gebruiken.”

“De grootste uitdaging dit jaar was echter wat er deze zomer gebeurde. Gijzelsoftware had Eurofins Agro in zijn greep. Onze monsternemers, de medewerkers in het lab en de klantenservice hebben echt keihard gewerkt om de gevolgen voor onze klanten zo klein mogelijk te houden,” zegt Wolf. “Zij verdienen een enorme pluim. En zoals Cruijff ooit al eens zei ‘elk nadeel heb zijn voordeel’, we zijn met onze IT-afdeling nu versnelt de systemen aan het moderniseren. We komen dan ook zeker sterker uit deze strijd.”

Optimaliseren

Er zijn dit jaar ook zeker positieve zaken te melden. Wolf: “We hebben samen met een aantal partijen enorme stappen gemaakt met real time analyses op de mestwagen met behulp van NIRS. Daarnaast hebben we een nieuwe methode geïntroduceerd om compost op eventuele kleine stukjes plastic te onderzoeken, de zogenaamde Oppervlaktebepaling Compost.

“Tot slot zijn er dit jaar goed geslaagd voor de RvA-controle. Het beoordelingssysteem is veranderd met nieuwe ISO-normen met een uitgebreide controle op stikstof- en fosfaatbepalingen in verband met de sterke focus vanuit de markt en de overheid. We kunnen nu met trots zeggen dat we aan alle verscherpte RvA-eisen voldoen. Al met al, een roerig jaar.”

Wolf en Jansen kijken met goede zin vooruit: “In het komende jaar gaan we door op ingeslagen weg. We verwachten meer NIRS-mogelijkheden voor vaste mest in 2021. Daarnaast zullen we samen met Onprove in de processen in he laboratorium verder optimaliseren zodat we de onderzoekduur verder kunnen verkorten. Zo kunnen we de service richting onze klanten verder verbeteren. Kortom, een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen! We wensen al onze klanten fijne feestdagen en een gelukkig, en vooral gezond, nieuwjaar.”