Jaaroverzicht kuilgras 2019

19 maart 2020

Het grasseizoen 2019 gaat, net als 2018, de geschiedenis in als een jaar dat sterk door droogte werd beïnvloed. De verschillen tussen de regio’s zijn groot.

Toch is het VEM gehalte van 2019 gelijk aan het 5 jarig gemiddelde. In 2019 is er ten opzichte van 2018 gemiddeld iets minder RE en iets meer suiker aanwezig.

Wat opvalt is dat het DVE-gehalte van 2019 het laagst is in de afgelopen 5 jaren. De gemiddelde DS van 42%, die daarmee het laagst is over dezelfde periode bekeken, heeft hier invloed op gehad. Melkzuur laat de hoogste waarde zien in de afgelopen 5 jaren. Voor wat betreft mineralen en sporenelementen laten K en Cu de laagste gemiddelden zien van de afgelopen 5 jaren en Se de hoogste waarde en zijn daarmee een aandachtspunt.

Via deze link kunt u de pdf inzien met de jaarcijfers van kuilgras. De jaarcijfers gaan terug tot en met 2015. Dit zijn gemiddelden van de graskuilen. Om de gehalten voor uw bedrijf specifiek te meten kunt u een Voederwaarde onderzoek laten doen door Eurofins Agro.