Ken de kwaliteit van het beregeningswater

9 augustus 2022 - Akkerbouw - Veehouderij

Het is heel droog in veel gebieden in Nederland. Sinds vorige week is er dan ook in Nederland sprake van een feitelijk watertekort. Veel telers zien zich genoodzaakt om te beregenen. Als je gaat beregenen, houd dan de kwaliteit van het beregeningswater in de gaten. Grondwater kan zouten of ijzer bevatten. En dat kan schadelijk zijn. Laat het water daarom onderzoeken zodat je de risico’s van droogtestress en schade tegen elkaar kan afwegen.

De kwaliteit van water kan enorm verschillen. Het gaat daarbij zowel om de chemische samenstelling als om de microbiologische waterkwaliteit.

Chemische kwaliteit

Bij beregening is met name het zoutgehalte van het water relevant. Behalve schade aan het gewas kan beregening met een verhoogd zoutgehalte ook nadelige gevolgen hebben op de bodemstructuur door ongewenste reacties met de kleideeltjes.

Een wateranalyse geeft inzicht in de waterkwaliteit. Het basisonderzoek bepaalt de pH, EC, NH₄, K, Na, Ca, Mg, NO₃, Cl, S, HCO₃, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si en de hardheid van het water. Daarnaast is er een uitgebreider onderzoek op ijzer, Fe-totaal onderzoek mogelijk. Dit is zinvol bij het gebruik van opgepompt water. Opgepompt, anaeroob water kan ijzer bevatten dat met de lucht reageert en dan ijzeroxides vormt. Deze neerslag geeft kans op verstoppingen in het beregeningssysteem.

Naast een onderzoek op zouten of ijzer bestaat ook de mogelijkheid om een residu-onderzoek in het water te laten uitvoeren. Hierbij vindt een brede analyse op de aanwezigheid van restanten van gewasbeschermingsmiddelen (incl. herbiciden op lage grenzen) plaats.

Biologische kwaliteit

Niet alleen de chemische kwaliteit van water is belangrijk. Ook de microbiologische kwaliteit verdient aandacht. Dit is belangrijk om de verspreiding van schimmels en bacteriën tegen te gaan en om de kwaliteit van het eindproduct niet in gevaar te brengen. Met name bij oppervlaktewater in de buurt van rioolwaterzuiveringsinstallaties is het zaak om daarop alert te zijn.

In de ‘Globalgap certificering’ zijn normen opgenomen waaraan het irrigatiewater moet voldoen als het gebruikt wordt om vollegrondsgroenten met bestemming voor de versmarkt te beregenen. Eurofins Agro kan de aanwezigheid van de bacteriën E. coli, coliformen en enterococcen onderzoeken.

Bestel