Laat maaimoment niet aan toeval over

Laat maaimoment niet aan toeval over

26 april 2023 - Veehouderij

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een extra check om het juiste maaimoment te bepalen. Een goede zaak! Het maaimoment is immers cruciaal voor de kwaliteit van de kuil en dus voor het bedrijfsresultaat. Daarnaast is inzicht in de graskwaliteit onmisbaar om de optimale bemestingsstrategie te bepalen. 

Zoveel mensen, zoveel wensen. Bij melkveehouders is dit niet veel anders. Wat is het ideale maaimoment? Stel deze vraag in een groep melkveehouders, en je krijgt een veelheid aan antwoorden. Tegelijkertijd spelen praktische argumenten vaak een rol, zoals de beschikbaarheid van de loonwerker of het weer.

Niet alleen visueel

Steeds meer melkveehouders kiezen ervoor om het maaimoment niet aan het toeval over te laten. De lengte van het gras is goed te beoordelen. Maar hoe zit het met de voederwaardekenmerken? Is het gras al ‘rijp’ om geoogst te worden voor een perfecte voederwaarde? Een vers grasmonster via VersgrasCheck van Eurofins kan daarover heel veel nuttige informatie geven. De uitslag van VersgrasCheck is binnen vijf werkdagen bekend.

Financieel resultaat

Het goede oogstmoment is bepalend voor de voederwaarde in de kuil en daarmee voor het komende stalseizoen. Kuilen waarbij voldoende lang is gewacht met maaien, laten meer darm verteerbaar eiwit (DVE) zien dan kuilen waarvan het gras jong is ingekuild. Het winnen van kwalitatief hoogwaardig eiwit is momenteel meer dan ooit dé uitdaging. De stikstof en zwavel die is gegeven via drijfmest en kunstmest, moet immers optimaal worden benut. Het gras zet stikstof en zwavel om in eiwit en dat eiwit moet zonder verliezen in de kuil.

Het goede maaimoment kan dan ook het financiële resultaat van uw bedrijf positief beïnvloeden. Met een goede kuil, hoeft u later in het jaar minder krachtvoer aan te kopen.

Klimaat heeft invloed

Het klimaat en de bodemtemperatuur hebben een groot effect op de kwaliteit van het gras. Onderstaande grafiek maakt dat duidelijk. Zo was 2021 redelijk nat en niet te koud. Het gras groeide enorm goed, waardoor het eiwit door het verdunningseffect minder was per kilogram droge stof. Met het blote oog is dit effect niet waar te nemen, maar het is wel een belangrijk gegeven als je gaat maaien. Een onderzoek met VersGrasCheck vertelt hoe het staat met de eiwitkwaliteit van het gras.

Figuur 1: Eiwitgehaltes in vers gras bepaald via VersGrasCheck. Bron: Eurofins Agro 2023


Niet voor iedereen hetzelfde

Het ideale maaimoment is bovendien niet voor iedere melkveehouder hetzelfde. Dat heeft te maken met:

Voert u bijvoorbeeld bij voorkeur voederbieten bij? Dan heeft u waarschijnlijk andere wensen voor het kuilvoer dan een collega-veehouder die een groot aandeel snijmaïs in het rantsoen heeft.

Ook voor de weidegang

Er zijn nog andere redenen om vers gras te laten bemonsteren. Voor de weidegang bijvoorbeeld! Onderzoek van vers gras geeft een actueel beeld van de kwaliteit van het gras dat door de koeien in de weide wordt opgevreten. De hoeveelheid krachtvoer in het weideseizoen kan hierop worden afgesteld.

Bemesting afstemmen

Tot slot is de analyse van vers gras is ook zinvol bij de beoordeling van diverse bemestingsniveaus. Het geeft inzicht in de relatie tussen graskwaliteit en bemesting. De smakelijkheid van het gras wordt daarin meegenomen via analyse van het suikergehalte en het natriumgehalte.

Bestel