Nieuwe fosfaatwetgeving gebaseerd op twee fosfaatmetingen

26 mei 2020 - Akkerbouw - Veehouderij

Vanaf 1 januari 2021 geldt nieuwe wetgeving voor bepaling van de gebruiksruimte voor fosfaat. In de nieuwe regeling is de gebruiksruimte voor zowel grasland als voor bouwland gebaseerd op twee fosfaatbepalingen in de bodem:

  1. de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat (meetmethode P-CaCl2)
  2. de bodemvoorraad fosfaat (meetmethode P-Al)

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden

Doel van de overheid is om - op basis van twee bepalingen - een systeem te introduceren dat beter aansluit bij de karakteristieken van een perceel. Door zowel de bodemvoorraad als  de plantbeschikbare hoeveelheid fosfaat te meten, passen de normen beter bij de daadwerkelijke P-toestand van de grond. Dat zou voor de teler een eerlijker beeld moeten opleveren. Bovendien vervalt met de nieuwe regels het onderscheid tussen grasland (was gebaseerd op de P-Al) en bouwland (was gebaseerd op de Pw). Vanuit analytisch oogpunt wordt met de Pw-methode de fractie gemeten tussen voorraad en beschikbaarheid.

Inspraakronde

De overheid heeft in aanloop naar de nieuwe wet het voorstel ter inzage voorgelegd aan diverse betrokken partijen: belangenbehartigers van de landbouw, adviespartijen, specialisten en  leveranciers. De feedback uit deze ronde is meegenomen in de besluitvorming. Uiteindelijk is de wet in de Tweede Kamer vastgesteld. Uitgangspunt is daarbij geweest dat de totale P-gebruiksruimte in Nederland minimaal gelijk bleef. Op perceelsniveau zullen wel verschillen ontstaan.

Rol van laboratoria

Eurofins Agro ziet het als haar taak om de fosfaatmetingen op een juiste en onafhankelijke manier uit te voeren én u nu al inzicht te geven in de effecten van de nieuwe wetgeving. In de grondmonsters van afgelopen jaren heeft Eurofins Agro standaard zowel Pw, P-PAE en P-Al gemeten. Deze aanpak handhaven we ook in 2020. De bodemanalyses blijven zo vier jaar geldig voor de wetgeving.

Onderstaande kaarten tonen het gemiddelde gehalte plantbeschikbare fosfaat én de bodemvoorraad fosfaat per postcodegebied in Nederland, over de periode 2016 tot en met 2019. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat in Zuidoost-Nederland voor beide fosfaatbepalingen hoge gehaltes zijn gevonden op zowel bouwland als grasland. Op veel kleigronden is P-plantbeschikbaar laag, in combinatie met een iets hogere P-Al. Op verschillende soort gronden zie je de effecten van vastlegging van P door bodemprocessen terug. Door bindingen met ijzer, organische stof of calcium, kan de nalevering lager zijn dan verwacht.

Impact op perceelsniveau

De impact van de nieuwe wetgeving op bedrijfs- of perceelsniveau is moeilijk in één vuistregel te beantwoorden. De specifieke P-bodemvoorraad en hoeveelheid P-plantbeschikbaar, bepalen de nieuwe gebruiksruimte van 2021 op het perceel. Dit kunt u nu al nagaan met actuele grondonderzoeken van Eurofins Agro.

Op de anayseverslagen van afgelopen jaren vermelden wij de parameters die voor de nieuwe wetgeving gaan gelden. Vanaf eind 2019 staan de drie parameters (Pw, P-Al en P-PAE) onder het kopje ‘Wetgeving’ op de tweede pagina van BemestingsWijzer. Op oudere verslagen is het resultaat van de P-CaCl2 te vinden op de laatste pagina bij de analyseresultaten (P-plantbeschikbaar in mg P/kg). Bepaal op basis van deze cijfers in welke klasse het perceel valt. Gebruik daarvoor de tabel uit de Staatscourant.

Samengevat

Veel gestelde vragen over de nieuwe fosfaatwet plus de antwoorden