Nieuwe regels bemonsteren voor derogatie

4 januari 2023 - Veehouderij

Doet u mee aan derogatie? Houd er dan rekening mee dat per 1 januari 2023 de regels voor bemonstering zijn gewijzigd. Voortaan mag de oppervlakte van een perceel binnen één grondmonster maximaal 5 ha bedragen.

Deze eis wordt in de loop van dit jaar met terugwerkende kracht opgenomen in de Mestwet. Voor een perceel groter dan 5 ha is het dus nodig om een extra monster te nemen. Voor bijvoorbeeld 8 ha laat u dus twee monsters nemen. Monsters die voor 31 december 2022 zijn genomen, blijven gewoon voor vier jaar geldig.

De nieuwe regels gelden (nog) niet voor grondmonsters die u gebruikt voor fosfaatdifferentatie. Hiervoor mag een perceel nog wel tot maximaal 20 ha gestratificeerd worden bemonsterd in één monster.

Meer weten?

Neem contact op met onze klantenservice >

Bestel