Streefwaarde voor pH sportvelden verhoogd

21 december 2021 - Sport en groen

Eurofins Agro verhoogt de streefwaarde voor pH op de verslagen van BemestingsWijzer voor sportvelden en golfbanen Een hogere pH heeft als voordeel dat daarmee de efficiëntie van bemesting beter is. Dat komt de kwaliteit van de grasmat ten goede.

De pH is een van de belangrijkste kengetallen op het verslag van grondonderzoek. Het verhogen van de streefwaarde van de pH heeft een aantal voordelen:

Wat te doen bij een (te) lage pH?

De bodem verzuurt elk jaar door natuurlijke verzuring, verzurende meststoffen, plantenwortels en uitspoeling. Op de nieuwe verslagen wordt aangeraden om kalk te strooien als de pH-CaCl2-waarde daalt onder de 6.0. Het effect van een kalkbemesting hangt af van de zwaarte van de grond. Op de meeste gronden is dit twee tot drie jaar, op een zandgrond is het effect van een bekalking echter maar ongeveer een jaar. Kalk bestaat uit calciumcarbonaat (CaCO3). Bij lagere magnesiumgehaltes in de bodem kan ook gekozen worden voor een meststof die magnesium én calcium bevat, zoals magnesiumcarbonaat [CaMg(CO3)2]. Regelmatig grondonderzoek geeft inzicht welke meststof het beste past en of het nodig is om te kiezen voor een magnesiumhoudende meststof. Op het verslag van BemestingsWijzer staat een bemestingsadvies vermeld.

Hier vind je een voorbeeldverslag >

Bestel grondonderzoek