Snijmais 2023 is van topkwaliteit

Snijmais 2023 is van topkwaliteit

2 november 2023 - Veehouderij

De uitslagen van de maiskuilen van dit jaar laten een hoog zetmeelgehalte zien van gemiddeld 380 g/kg. Ook de VEM is met gemiddeld 998 zeer hoog dit jaar. Hierdoor is de kwaliteit van de snijmais dit jaar een stuk beter dan de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de voederwaardecijfers van de eerste 1.500 geanalyseerde snijmaiskuilen.

Het maisseizoen van 2023 kenmerkte zich vooral door het zeer natte en koele voorjaar. Hierdoor was het op veel plaatsen lastig om de mais op tijd in de grond te krijgen. Veel mais is pas half of zelfs eind mei gezaaid.

Door het groeizame weer tijdens de zomer kon de mais deze achterstand gelukkig grotendeels goedmaken. Doordat het in september en ook begin oktober relatief warm en droog was, verliep ook de afrijping van de mais voorspoedig. Wel hadden de late percelen last van de vele neerslag die midden en eind oktober gevallen is, waardoor de maisoogst in sommige gevallen een uitdaging was.

VEM en zetmeel hoog

De VEM is met gemiddeld 998 een stuk hoger dan het langjarig gemiddelde van 985. Dit is mede het resultaat van de verteringscoëfficiënt van de organische stof (VCOS) die met gemiddeld 77,1% ruim hoger is het langjarig gemiddelde van 76,5%. Wat dat betreft komt de mais van dit jaar dicht in de buurt van het topjaar 2014.

Het zetmeelgehalte ligt met gemiddeld 380 g/kg ruim boven het langjarig gemiddelde van 360. Ook het aandeel bestendig zetmeel is met gemiddeld genomen 107 g/kg hoger dan afgelopen jaren. Zoals gebruikelijk zien we ook dit jaar dat de mais die later geoogst is, meer zetmeel bevat dan de mais die eerder geoogst is. Het gemiddelde droge stof gehalte ligt met 39,3% dit jaar iets boven het langjarig gemiddelde van 38,1%, mede door de goede kolfvulling en afrijping door de gunstige weersomstandigheden.

Al met al is de kwaliteit van de gemiddelde snijmais dit jaar erg goed gezien de hoge VEM waarde. Dit is vooral het gevolg van de hoge verteerbaarheid van de mais mede door het hogere zetmeelgehalte, maar ook door de hoge verteerbaarheid van de celwanden draagt hieraan bij.

Tabel: Voederwaarde snijmais najaar 2023. Bron: Eurofins 2023
  2023 Langjarig gemiddelde
Droge stof (g/kg) 393 381
VEM 998 985
VCOS (%) 77.1 76.5
Zetmeel (g/kg ds) 380 360
Bestendig zetmeel (%) 28 28
Bestendig zetmeel (g/kg ds) 107 103
NDF (g/kg ds) 367 369
NDF verteerbaarheid (%) 55.1 52.7
ADF (g/kg ds) 205 207

 

Bestel