Stabiele melkgift door rantsoen te controleren

27 januari 2021 - Veehouderij

Koeien gedijen bij stabiliteit. In de leefomgeving maar ook in het rantsoen. Om een zo hoog mogelijke melkgift te behalen moet het rantsoen zo gelijkmatig mogelijk zijn. Meerdere factoren, zoals weidegang en het openen van een nieuwe kuil zijn typische destabiliserende factoren. Controleer tijdens deze overgangen het rantsoen en behoudt een goede melkproductie.  

Schommelingen kunnen in het rantsoen voorkomen, vooral als de koeien vers gras krijgen aangeboden. Niet alleen het ruw eiwit (re) of suiker schommelt, maar ook het droge stof (ds) gehalte. Dit kan van invloed zijn op de melkopbrengst. Bob Fabri, Productmanager Veehouderij, laat dit zien met een praktijkvoorbeeld. Gedurende 9 weken, van half augustus tot half september, zijn wisselingen in het rantsoen onderzocht in vergelijking met de melkgift. In dit geval ging het om de toevoeging van vers gras.  

De blauwe balken in onderstaande grafiek geven de kilogrammen melk aan en zijn rechts af te lezen. De percentages aan de linkerkant zijn voor de lijnen. De waarde 100% betekent dat het berekende rantsoen volledig overeenkomt met het gevoerde rantsoen. Bij waardes onder de 100% kwam het gevoerde rantsoen lager uit dan berekend; boven de 100% betekent dat in de praktijk méér werd gevoerd.

kilogrammen melk ten opzichte van het gevoerde rantsoen.

Figuur 1. Kilogrammen melk t.o.v. het gevoerde rantsoen. Bron: Eurofins Agro 2021

Fabri: "Wat in bovenstaande grafiek opvalt is de dip in het suikergehalte in de vijfde week van het onderzoek. Dit is te verklaren omdat die week vers gras is gevoerd en minder kuilgras. Het ruw eiwit gehalte bleef wel in lijn, maar de koeien misten energie en kregen te weinig droge stof binnen”.

 “In week 9 was weer een flinke sprong te zien in kilogram melk. Het vers gras dat hier gevoerd werd bevatte 240 gram/kg ds ruw eiwit, wat resulteerde in hogere ureum waarden van rond de 25 in plaats van de 20 uit de voorgaande weken. Ook de VEM waarde van het rantsoen schommelde gedurende de proef, van 969 tot 999. Dit was te verklaren vanuit het verse gras wat meegevoerd werd”.

Momenten om het rantsoen te controleren

Om een zo’n stabiel en hoog mogelijke melkgift te realiseren is het wenselijk om het rantsoen regelmatig te checken. Gedurende het jaar zijn diverse geschikte momenten zoals:

De oude kuil voert anders dan een nieuwe kuil. Dit geeft een andere rantsoensamenstelling.

Vers gras wordt regelmatig geanalyseerd en de data gepubliceerd op verschillende websites. Rekenen met deze data kan maar om zeker te zijn kun je het rantsoen, of het vers gras nog wel laten controleren.

Na de levering van bijvoorbeeld een nieuwe lading soja of een nieuwe grondstof in het rantsoen, is het de moeite waard om te controleren of deze nog wel voldoet aan de berekende waarden.

Koeien zijn erg gevoelig voor stress, een relatief jong afgekalfde koe die in de negatieve energie balans zit heeft behoefte aan een goed uitgekient rantsoen. Maar ook droge koeien of het omschakelen van stalrantsoen naar weidegang kunnen tot stress leiden. Een goede grip op schommelingen in het rantsoen helpt de gezondheidsdip van koeien te verminderen.

Meer weten?

Lees meer over  RantsoenCheck en de VersgrasCheck of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com

Bestel RantsoenCheck      Bestel VersgrasCheck