Suikergehalte vers gras aan de lage kant

Suikergehalte vers gras aan de lage kant

7 mei 2024 - Veehouderij

De kwaliteit van gras lijkt dit voorjaar wat minder dan voorgaande jaren. De VCOS, en daarmee ook de VEM, zijn met respectievelijk gemiddeld 84% en 1013 iets lager dan gewoonlijk in deze tijd van het jaar. Door het sombere voorjaar is met name het suikergehalte laag. Dit blijkt uit de vers gras monsters die Eurofins heeft geanalyseerd.

Op verschillende plaatsen in Nederland worden gedurende het groeiseizoen vers gras monsters genomen. Eurofins analyseert deze monsters op gehaltes droge stof,  VEM, VCOS, ruw eiwit en suiker. Deze analyseresultaten worden daarna door onderzoekers, samen met gegevens over de bemestingsvoorraad, vochttoestand van de bodem, grondsoort en weersvoorspelling, gebruikt om een voorspelling te geven over de grasgroei en graskwaliteit.

Grasgroei is hoog

Zoals eigenlijk elk jaar, is ook dit voorjaar weer bijzonder. Deze lente zijn vooral de natte omstandigheden  een uitdaging. Door de overvloedige regen en daarbij de relatief warme omstandigheden is de grasgroei hoog. Zeker op plaatsen waar het gras lang de winter in is gegaan doordat de laatste snede niet meer gemaaid kon worden, staat veel gewas.

De natte omstandigheden van de afgelopen weken maken het lastig om te maaien of te beweiden, ook vanwege de vaak beperkte draagkracht van het grasland. De beperkte draagkracht zorgde er bovendien voor dat op veel plaatsen niet of pas laat bemest kon worden.

Graskwaliteit minder

De kwaliteit van het gras is daardoor dit voorjaar wat minder dan voorgaande jaren. De VCOS, en daarmee ook de VEM, zijn met respectievelijk gemiddeld 84% en 1015 iets lager in vergelijking met afgelopen jaren. Door de relatief hogere temperatuur met maar weinig zonuren is vooral het suikergehalte lager dan de laatste jaren (zie figuur 1 en 2). 

Al blijkt wel dat het suikergehalte afgelopen week flink is gestegen naar gemiddeld ongeveer 180 g/kg, mede doordat de zon zich wat vaker liet zien en doordat de nachten koud waren.

Figuur 1: Suikergehalte vers gras 2024 ten opzichte van het langjarige gemiddelde. Bron: Eurofins 2024

Figuur  2: VEM-gehalte vers gras 2024 ten opzichte van het langjarige gemiddelde. Bron: Eurofins 2024

Wekelijkse update

Wekelijks draagt Eurofins bij aan de versgrasupdate van Veeteelt. Hier vind je de laatste update >

Bestel Versgrascheck