Vernieuwingen in compostonderzoek

23 augustus 2022 - Loonwerk en transport

Gebruikers van compost willen zeker zijn van kwaliteit. En dan gaat het niet alleen om gehaltes droge stof en nutriënten. Afwezigheid van verontreinigingen en onkruiden is minstens zo belangrijk. Alleen schone compost is veilig te gebruiken voor bodemverbetering. Wij werken voortdurend aan nieuwe analyses.

Onderzoek door Eurofins Agro geeft inzicht de kwaliteit van compost. Wij analyseren compost op de eisen die zijn vastgelegd in de Meststoffenwet en ook bovenwettelijke bepalingen voor certificeringsschema’s. Zo kan je bij ons ook terecht voor analyses voor Keurcompost.  

Slimme camera

Wij werken voortdurend aan nieuwe analyses. Zo hebben we dit jaar geïnvesteerd in een moderne installatie voor beeldherkenning. Met deze camera worden, nadat het monster is gezeefd, opnames gemaakt van compostmonsters. Deze beelden worden vervolgens vol automatisch geanalyseerd op herkomst en op oppervlakte van de verontreinigingen. Met name voor plastics is dit een onmisbare bepaling. Voor Keurcompost is deze bepaling een verplichting.

Japanse Duizendknoop

In compost mogen geen onkruiden voorkomen. Met een kiemtoets kunnen we aantonen of er onkruiden in het monster zitten, en zo ja welke. De laatste tijd is er veel aandacht voor de invasieve soort de Japanse Duizendknoop. Ook dit onkruid nemen we mee in de kiemtoets. Het is bovendien mogelijk om met een innovatieve DNA-toets een snelle screening uitvoeren op dit onkruid, zodat je nog sneller weet wat de risico’s zijn.

Snel en efficiënt

Compost heeft de toekomst. Het is een mooie bodemverbeteraar en het product past goed in de circulaire economie. De vraag naar compost groeit dan ook en Eurofins Agro heeft daarom recent de capaciteit van het compostonderzoek uitgebreid. Zo kunnen we onze klanten nog sneller en efficiënter van dienst zijn.

Meer weten?

Neem contact op met Frank van Lohuijzen >

Bestel