Met VersgrasCheck sturen we het rantsoen snel bij

Met VersgrasCheck sturen we het rantsoen snel bij

13 juni 2024 - Veehouderij

Nanne en Hains Koopman uit Oudega laten elke week hun gras analyseren met VersgrasCheck van Eurofins Agro. Op basis van deze informatie sturen ze het rantsoen op stal bij en voorkomen ze een dip in de productie en de gehalten.

Zo veel mogelijk vers gras voeren. Dat is het motto van Nanne en Hains Koopman uit Oudega, in zuidwest Friesland. “Met vers gras kunnen we scherp voeren en verhoudingsgewijs goedkoop melk produceren”, stelt Nanne. “Daarbij laten we het gras het liefst zoveel mogelijk door de koeien zelf ophalen uit het land. Zo nodig voeren ze vers gras op stal bij.

De broers hebben een melkveebedrijf met 190 melk- en kalfkoeien. Bij het bedrijf hoort 137 hectare land, waarvan 22 hectare pacht.  Ruim 100 hectare grasland is beweidbaar. Het rollend jaargemiddelde ligt op: 8.919 kilo melk met 4,27 procent vet en 3,65 procent eiwit.

De melkkoeien worden normaliter vanaf begin april tot het najaar geweid. Dit jaar begon het weideseizoen iets later, half april, vanwege de natte omstandigheden. ’s Morgens gaan de koeien direct na het melken naar buiten. ’s Middags om twee uur mogen ze weer naar binnen. Na het avondmelken gaan de koeien  naar buiten en ze kunnen ze vanaf elfuur ’s avonds weer binnenkomen.

Zelfgemaakt stripgraassysteem

De melkveehouders weiden volgens het stripgraasprincipe. Daarbij wordt continue een draad een stukje vooruit gezet. Om dit arbeidsintensieve proces makkelijker te maken, ontwikkelden ze een systeem met twee karretjes. Die verzetten om de tien seconden automatisch de draad. “Anders moet je vijf tot tien keer per dag naar het land lopen. Dat wil je niet”, vertelt Nanne.

"Met VersgrasCheck heb je veel beter inzicht in de graskwaliteit." 

 

Bijsturen met VersgrasCheck

Tijdens het grasseizoen laten de veehouders elke week een VersgrasCheck uitvoeren. Elke maandag geven ze het perceel waar de koeien lopen door aan de monsternemer. Woensdag of uiterlijk donderdag is de uitslag binnen.

Nanne:  “De graskwaliteit varieert behoorlijk. Met een VersgrasCheck kunnen we direct het rantsoen op bijsturen. We sturen het eiwit met tarwegistconcentraat en raapschroot, en de energie met snijmaïs en geplette gerst. Dit werkt heel mooi. Zo halen we optimaal rendement uit het weidegras en houden  productie en gehalten op peil."

Inzicht in graskwaliteit

"Kwaliteit is lastig met het oog te beoordelen. Je kunt het wat inschatten op basis van de  bemesting en de groeiomstandigheden. In het verleden stuurden we het rantsoen altijd bij op basis van het ureum. Maar daarmee ben je eigenlijk altijd te laat aan het sturen. Met VersgrasCheck heb je veel beter inzicht in de kwaliteit. We kwamen erachter dat in de zomer en herfst het gras in de percelen met veel klaver zomaar 200 tot 250 gram ruw eiwit per kilo droge stof bevat. Dat verse gras kun je met de juiste bijvoeding optimaal benutten. Een VersgrasCheck is dan onmisbaar!"

Bestel