Niet te snel bekalken na bemesting

19 april 2022 - Veehouderij

Het bekalken van maïsland heeft een positief effect op de vruchtbaarheid van de bodem. De chemische, fysische en biologische eigenschappen knappen ervan op. Als je gaat bekalken, is het belangrijk om erop te letten dat de kalkgift niet te dicht op de bemesting wordt gegeven. 

De kalk kan in de bodem reageren met de (zure) mest met als gevolg dat het effect van bekalken minder is. Houd daarom minimaal vier tot zes weken aan tussen bekalken (als eerste) en bemesten (als tweede). Anders is het zonde van de kalk. 

“Door bekalken is veel te halen,” zegt onderzoeker Karst Brolsma. “Een te lage pH op mais kost al snel 10-20% opbrengst. De pH van veel percelen kan nog worden gerepareerd als er nu bekalkt gaat worden. Ons advies is om percelen met een pH onder de 5 dit voorjaar nog 2 ton kalk/ha te geven. Wanneer dit ingewerkt wordt, is na vier weken de pH al weer voor een groot deel op orde.”

Onderhoudsbekalking

De pH op maïsland zakt doorgaans veel sneller dan op grasland. Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er regelmatig bekalkt worden.  Brolsma: “Wellicht is dat een deel van de oorzaak dat er zoveel maispercelen te zuur zijn volgens de bodemanalyses.  Veehouders signaleren het misschien vaak pas als er nieuwe grondonderzoeken zijn, waardoor we na elke vier jaar weer moeten repareren. Een onderhoudsbekalking is beter voor de bodem dan een reparatie. Eigenlijk heeft maïsland op zandgrond bijna jaarlijks een onderhoudsbekalking van 1 à 1,5 ton nodig om de pH op peil te houden.”

Bekalken en bodemvruchtbaarheid

Bekalken zorgt voor een hogere kationenuitwisselingscapaciteit of wel CEC (Cation Exchange Capacity). De CEC is de belangrijkste indicator voor bodemvruchtbaarheid. Met bekalken vergroot je de bindingscapaciteit van de bodem om nutriënten vast te houden. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bekalking ook een positieve bijdrage levert aan bodemmineralisatie. Er komt meer minerale bodemstikstof vrij, want door een betere bodemstructuur is er meer zuurstof in de bodem en dus meer bodemlevenactiviteit. Erg belangrijk voor de mineralisatie van stikstof en zwavel.

Wil je meer weten?

Kijk dan op BemestingsWijzer of neem contact op met onze klantenservice

Bestel BemestingsWijzer