Combineren MestCheck en BemestingsWijzer loont

Combineren MestCheck en BemestingsWijzer loont

20 februari 2024 - Veehouderij

De ene mestput is de andere niet. Bij VOF Van Winden in Schipluiden is dat ook het geval. Samen met Eurofins onderzocht melkveehouder John van Winden hoe je de mestgift kan optimaliseren op basis van MestCheck en BemestingsWijzer. Er blijkt meer mogelijk, dan in het eerste geval gedacht.

Het is alweer februari en sinds eind vorige week mag er mest worden uitgereden. De put zit vol bij veel veehouders en er moet zo snel mogelijk wat uit. Bij een aantal veehouders zal het leegmaken van de put een van de belangrijkste redenen zijn om te beginnen met mest uitrijden. Of het allemaal lukt, is met name afhankelijk van hoe droog het is en blijft de komende weken. Nadat er ruimte is gemaakt in de put door mest uit te rijden, is het belangrijk om het bemestingsplan in orde te maken voor het komende jaar. Er mag namelijk steeds minder bemest worden en daarom wordt het steeds belangrijker om beter te bemesten.

Melkveehouder John van Winden uit Schipluiden liet vorig jaar zowel zijn mest als de bodem analyseren. 
 

Een juiste bemesting zorgt voor een hogere efficiëntie van nutriënten op het bedrijf. Dit kan zorgen voor lagere kunstmestkosten. Zeker met het oog op de toekomst. Dierlijke mest is een belangrijke bron van nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, en van organische stof. De samenstelling van de mest die op het bedrijf aanwezig is, vormt de basis van een optimaal bemestingsplan.

Daarbij is het zaak om te weten wat er in de mest zit om de bemesting van grasland en andere gewassen verder te optimaliseren. Als er bijvoorbeeld verschillende putten zijn waaruit je kan bemesten voor het groeiseizoen, dan is het zeker nuttig om te weten hoeveel nutriënten er per put in zitten. Wat er in de mest zit is met name afhankelijk van de diersoort en van de voeding van de dieren. Als er een put onder het jongvee zit, dan heeft deze een andere samenstelling dan de mest uit de put van de melkkoeien. Via een snelle MestCheck krijg je inzicht in de gehaltes.

Putten verschillen vaak

Melkveehouder John van Winden uit Schipluiden liet vorig jaar zowel zijn mest als de bodem analyseren. Het bedrijf heeft 60 koeien en 25 stuks jongvee. De resultaten van het mestonderzoek laten een flinke variatie zien in het fosfaatgehalte in de mest. Het gehalte in de twee putten zat op respectievelijk 0,89 en 1,24 kg fosfaat per kuub. Als je de twee putten met elkaar vergelijkt, kom je bij een jaargift van 60 kuub op grasland in het eerste geval uit op iets meer dan 50 kg fosfaataanvoer en in het tweede geval op ruim 70 kg fosfaat per hectare. Dat verschil in fosfaat moet bij eenzelfde gift zo slim mogelijk ingezet worden. Zeker als je vanuit derogatie omlaag moet in de hoeveelheid mest en je nog geen extra fosfaat als kunstmest wilt kopen.

De komende jaren zal de derogatie verder worden afgebouwd. De verwachting is dat er uiteindelijk nog 40 kuub per hectare uitgereden mag worden na afschaffing van derogatie. Voor de mest met lage gehaltes betekent dit een aanvoer van iets meer dan 35 kg fosfaat bij een gift van 40 kuub per hectare.

P-cijfers mest en bodem combineren

Op basis van een recente BemestingsWijzer is het advies voor fosfaat op één van de graspercelen  bij Van Winden is 35 kg fosfaat. Met mest uit de put met het relatief lage fosfaatgealte kan dit advies net worden ingevuld. Let wel, dit is alleen het geval als je uitgaat van 100% benutting van de fosfaat die met de drijfmest is gegeven. Op deze manier is het (nog) niet nodig om fosfaat als kunstmest aan te voeren. Bij een hoger advies, omdat fosfaattoestand van de bodem laag is, wordt het moeilijk om de aanvoer van fosfaat op orde te houden voor het grasland. Dit zal zeker een uitdaging worden voor de komende jaren.

Met een recente bodemanalyse wordt de fosfaattoestand in kaart gebracht en met een analyse van de mest is de samenstelling van de mest in kaart te brengen. Door de resultaten uit MestCheck en BemestingsWijzer te combineren is het gebruik van de mest op een juiste manier in te vullen. Bij Van Winden staat het vast; mest uit de put kan je alleen optimaal gebruiken als je weet wat er in zit én als je weet van de bodem nodig heeft!

Bestel MestCheck

Bestel BemestingsWijzer