Geef niet te veel én niet te weinig water

27 mei 2020 - Akkerbouw

Voldoende vocht is nodig om goed te kunnen zaaien, planten en groeien. Beregenen is op dit moment noodzakelijk, maar water wordt schaars. Op BemestingsWijzer staat de pF-curve van uw grond, een handig hulpmiddel om te bepalen hoeveel en waar te beregenen.

Het ene perceel is gevoeliger voor uitdroging dan het andere. Op het verslag van BemestingsWijzer vermeldt Eurofins Agro de pF-curve van de grond. Deze curve geeft informatie over het watervasthoudend vermogen van de bodem.

De curve vermeldt:

De pF-curve van een zandgrond is heel steil, die van klei veel vlakker. Zandgrond houdt vocht veel minder goed vast dan kleigrond ofwel het volume water neemt snel af en de curve is steil. De capillaire zuigkracht tussen de zanddeeltjes is immers klein, terwijl de zwaartekracht sterk aan het water trekt.

Rekenen met de pF-curve

Op basis van de pF-curve en het gewas dat u teelt is te bepalen hoeveel water er gegeven kan worden en met welk perceel te starten voor een optimale beregening.

Op BemestingsWijzer wordt de maximale hoeveelheid water die het betreffende perceel vast kan houden weergegeven. Meer beregenen kan leiden tot afspoeling en uitspoeling en hiermee verlies van nutriënten. Ook wordt uitgerekend bij welk vochtgehalte het beste gestart kan worden met beregenen, en hoeveel mm er dan gegeven kan worden. Als u een vochtmeter heeft kan ook het actuele vochtgehalte worden bepaald en met de pF-curve worden berekend hoeveel mm beregenen op dat moment zinvol is.

Met een vochtmeter en de pF-curve is als volgt de hoeveelheid water te berekenen:

Meer informatie is te vinden in de folder.

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.agro@eurofins.com of bel 088 876 1010

Bestel

BeregeningswaterCheck