Perfecte bieten met BijmestMonitor

Perfecte bieten met BijmestMonitor

15 mei 2024 - Expertartikel

Je moet echt alles uit de kast halen als je gezonde en ook smaakvolle bieten wil produceren,” zegt Maikel Stam, rode bietenteler/verwerker Stam-Schaap Agro BV uit Ursem. In een goede bodem ligt je toekomstbestendigheid. Een gezonde bodem en optimale bemesting zijn de basis.  Tijdens het seizoen zorgt team Stam-Schaap ervoor dat de bieten niks tekortkomen met BijmestMonitor.

Teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap Agro BV in het West-Friese Ursem teelt op 170 ha rode bieten en levert jaarrond aan de vers markt en industrie over de hele wereld. Stam vertelt: “We telen voornamelijk op huurland in een vruchtwisseling van 1 op 5. Er is een enorme variatie in de percelen; het organische stofgehalte loopt uiteen van 2 tot 15% en het percentage afslibbaar van 20 tot 50%. In februari laten wij een grondige analyse uitvoeren met BemestingsWijzer Compleet. Dit onderzoek omvat ook sporenelementen. Die zijn immers essentieel voor een topkwaliteit. Zo kunnen we zorgen voor de juiste basisbemesting.”

Maikel Stam: “Met BijmestMonitor zorg je voor een topprestatie”

De bewaarbieten worden in mei gezaaid. Na dertig groeidagen wordt er een BijmestMonitor genomen. Dit onderzoek combineert een analyse van nutriënten in grond en gewas. De resultaten van het onderzoek worden wekelijks besproken met de adviseurs van Crop Consult. Na 30 dagen wordt er nogmaals een BijmestMonitor genomen en in geval van twijfel na een paar weken nog een keer.

Grond- en gewasanalyse

Alie Hissink van Eurofins legt uit waarom het belangrijk is om de cijfers van beide analyses te combineren: “Uit het verslag kan blijken dat bodem voldoende stikstof beschikbaar heeft, maar dat er in het blad toch een tekort optreedt. Dan moet je uitzoeken wat er aan de hand is. Andersom zien we het ook gebeuren. Het loof ziet er nog mooi uit en het lijkt of er niks aan de hand is. Maar de bodem blijkt onvoldoende stikstof te bevatten. Ook dan moet je tijdig maatregelen nemen.”

Zij stelt: “BijmestMonitor geeft een goed handvat tijdens de teelt.  Zo weet je steeds waaraan ’t schort wat betreft de nutriëntenvoorziening.”

Drie jaar ervaring

Inmiddels heeft Stam-Schaap drie jaar ervaring met BijmestMonitor. Hij zegt: “De nutriëntenlevering vanuit de grond varieert sterk tussen de percelen dus verschilt de startgift aan NPK enorm. Je kan daarom niet bijbemesten met een standaard gift. Voordat je het weet, heb je veel te veel loof en geen knollen of andersom. Dat wil je echt niet. De bieten zijn dan niet te bewaren en de droge stof- en brix-getallen gaan dan teveel afwijken.”  

“Dankzij monitoring tijdens de teelt kunnen we nauwkeurig bemesten en exact geven wat de plant nodig heeft.  Zo gaan we verantwoord om met bodem en natuur. De  bemesting op maat resulteert in goede, bewaarbare knollen die, na wassen en verpakken, gemakkelijk afgezet worden naar onze afnemers van gezonde en smaakvolle rode powerfood-knollen.”

BijmestMonitor is het gecombineerde grond- en gewasonderzoek van Eurofins Agro. Het verslag geeft inzicht in welke nutriënten in de bodem direct beschikbaar zijn en hoeveel het gewas al heeft opgenomen. Op het verslag BijmestMonitor staat een advies voor de komende vier weken en tot het einde van de teelt. BijmestMonitor is beschikbaar voor ruim 200 gewassen.

Bestel BijmestMonitor