BijmestMonitor

Precies genoeg nutriënten tijdens de teelt

Met een dubbele check van bodem en gewas tijdens het groeiseizoen weet je hoeveel nutriënten er direct beschikbaar zijn in de bodem en hoeveel het gewas al heeft opgenomen.

BijmestMonitor is een onderzoek dat uit twee delen bestaat: een bodemanalyse en een gewasanalyse. Op basis van het analyserapport krijg je inzicht in hoeveel bijbemesting nodig is voor een optimale opbrengst en kwaliteit!

Dubbele check

Ook al is de bodem voor de teelt op orde gebracht, dan nog is dat geen garantie dat het groeiseizoen goed verloopt. Temperatuur en neerslag zijn immers ieder jaar anders. Wat doet dat met de mest en hoe reageert de bodem? 
Het is de kunst om tijdens het seizoen te zorgen voor precies genoeg nutriënten zodat het gewas krijgt wat het nodig heeft, zonder over te bemesten. Wel zo goed voor het milieu en voor de portemonnee.

Tijdens de teelt

BijmestMonitor bestaat uit twee onderzoeken die op hetzelfde moment worden uitgevoerd. Het gewasdeel geeft inzicht in hoeveel nutriënten het gewas heeft opgenomen; is er teveel of tekort aan nutriënten in de plant? Het bodemdeel geeft inzicht in hoeveel nutriënten direct beschikbaar zijn voor het gewas. Bemonstering kan als genoeg gewas boven de grond staat. Een monsternemer van Eurofins kan dit uitvoeren of neem zelf een grond- en gewasmonster. Hier het monstername protocol >

Advies voor bijbemesten

Drie dagen na ontvangst van de monsters in het laboratorium ontvang je het verslag van het onderzoek. Dit verslag geeft een advies dat rekening houdt met nalevering uit de bodem en wordt in tweevoud weergegeven: een advies voor de komende vier weken en een advies tot aan het einde teelt. Vind hier het voorbeeldverslag >

Gewassenlijst

BijmestMonitor is beschikbaar voor een breed scala aan akkerbouwgewassen, maïs, bloembollen, fruit en vollegrondsgroenten. Voor elk gewas geldt een ander optimaal moment voor monstername. De plantendelen die bemonsterd moeten worden, hangen af van het gewas. Vind hier de complete lijst met de instructies per gewas.

Veelgestelde vragen

Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren?

Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als je een bladbemesting hebt uitgevoerd, bepalen we alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen in de bodemoplossing.

Waarom adviseren jullie om minder dan 1 ha te bemonsteren voor BijmestMonitor?

Bij monstername groter dan 1 hectare kan de mogelijke bontheid van het perceel de resultaten beïnvloeden. Door een klein gebied te bemonsteren, wordt dit probleem grotendeels ondervangen. Wij adviseren bovendien bemonstering op één specifieke, representatieve plek. Deze plek wordt met GPS vastgelegd, zodat een volgende monstername binnen dezelfde teelt op dezelfde plek kan plaatsvinden. Of neem een BijmestMonitor op een goede plek en op een slechte plek. Zo krijg je inzicht in de oorzaak van de verschillen.

Hoe kan het dat ik na twee dagen nog geen uitslag heb ontvangen?

Een correcte analyse van bodem en gewas is van groot belang. Bij de bepaling van de nutriëntensamenstelling kunnen de gemeten waarden afwijken van de verwachte waarden. In dit geval voeren wij een heranalyse uit om zeker te zijn hoe hoog het gehalte in werkelijkheid is. 

Ik heb veel stikstof (N) bemest, maar ik zie maar weinig minerale N terug op het verslag. Hoe kan dat?

Het gewas heeft heel efficiënt stikstof (N) opgenomen. Check voor de zekerheid of het gewasdeel hoge N-cijfers heeft. Zo niet, dan kan er veel N zijn uitgespoeld zijn. Als het heel nat is geweest, kan N zijn vervluchtigd. Vaak is de N ook opgenomen door het bodemleven en deze N komt dan later weer vrij.

 

Is het advies voor bladbemesting of korrelbemesting?

We geven een nutriëntenadvies, maar niet welk product of in welke vorm de meststof moet worden gegeven. In het bodemdeel wordt de pH gemeten, de beschikbaarheid van nutriënten hangt hiermee nauw samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ijzer, zink en mangaan. Overleg met je adviseur over welke product het beste past.

Ik gebruik dit jaar het land van mijn buurman. Die heeft een uitgebreid bodemonderzoek (BemestingsWijzer). Waarom kan ik zijn resultaten niet gebruiken?

De koppeling gaat op basis van klantnummer en GPS. Data die aan een ander klantnummer (een ander bedrijf) zijn gekoppeld, kunnen nog niet worden gekoppeld aan het betreffende perceel. Daarnaast mag Eurofins, vanwege privacyredenen, geen verslagen delen met derden. 

Krijg als eerste een overzicht van ons laatste nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief