Let op verslemping na natte zomer

7 september 2021 - Akkerbouw

Verslemping en stuivende grond zijn verschijnselen die iedereen wel kent. BemestingsWijzer vermeldt drie structuurparameters die hierin inzicht geven. Na alle regen van afgelopen zomer is het met name zaak om extra te letten op eventuele verslemping. 

Het weer, organische stofgehalte, drainage en grondbewerking hebben invloed op structuurbederf. Afgelopen zomer was qua weer bijzonder. De heftige regenval op sommige plaatsen kan effect hebben op de structuur. Hoe meer neerslag, hoe lager het verslempinscijfer (zie tabel 1).

Table 1: Verslempingscijfers in relatie tot neerslag. Bron: Eurofins Agro

Jaar Gemiddeld cijfer verslemping Neerslag (in mm) Aantal waarnemingen

1968

6.8

858

244

1969

7.5

747

242

1970

6.2

909

247

2020

6.9

868

18725

 

Oorzaken

Het al of niet optreden van verslemping hangt in de eerste plaats af van de samenstelling van de bodem. Niet alleen de korrelgrootte en het gehalte van de organische stof spelen een rol. Ook het gehalte calcium en kalium in de bodem is belangrijk. Een hoger calciumgehalte vergroot de afstand tussen dekleiplaatjes in de bodem, waardoor het risico op verslemping afneemt.

Hoge grondwaterstanden werken verslemping in de hand. Hierom is een goede ontwatering van een perceel belangrijk Als het vochtgehalte in de bodem hoog is, neemt de kans op ‘overstromen’ (water over het oppervlak) toe. Aandacht voor drainage is daarom ook voor de bodemstructuur belangrijk.

Tot slot spelen grondbewerking en het moment waarop dit plaats vindt een rol. Er treedt meer verslemping op naarmate een lichte gronden eerder in het seizoen wordt bewerkt. Het te fijn en te vlak maken van een perceel heeft een negatief effect.

Maatregelen

BemestingsWijzer vermeldt drie structuurparameters:

Als uit het BemestingsWijzer verslag blijkt dat er risico op verslemping is, dan is het zaak om eerst te oorzaak te vinden. Hoe staat het met de CEC en is de kalium/calcium-verhouding oporde? Op het verslag wordt een advies vermeld voor eventuele bekalking of organische bemesting.

 

Bestel BemestingsWijzer