Verslemping

Verslemping of slemp is een vorm van structuurbederf waarbij de bodemdeeltjes ontmengen en de toplaag wordt dichtgesmeerd met kleinere gronddeeltjes (klei en silt).

De fijne deeltjes vormen een dichte harde laag, de zogenaamde slempkorst. Gewassen kunnen hierdoor moeilijker kiemen en een goed wortelstelsel ontwikkelen.

Verhouding in de bodem

Het verslempingsrisico wordt ingeschat door de onderlinge verhouding van klei, silt, zand en organische stof in de bodem. Een heel eenzijdige verdeling (bijvoorbeeld hoofdzakelijk zand- of kleideeltjes) levert het minste risico van slemp op. Bij een verhouding van 10 tot 20% klei is het risico op verslemping van de bodem het grootst.

Op het verslag van BemestingsWijzer staat een rapportcijfer voor verslemping. Hoe hoger het rapportcijfer, hoe kleiner het risico op verslemping.

BemestingsWijzer