Maaimoment bepaalt eiwitopbrengst

23 april 2020

Het maaimoment van de 1e snede staat voor de deur. De kwaliteit van deze snede bepaalt voor een belangrijk deel de voerkosten op een veehouderijbedrijf. Het maaimoment is cruciaal om een goede kwaliteit eiwit onder het kuilplastic te krijgen.

De oogst van de 1e grassnede is één van de belangrijkste momenten in het voorjaar. Traditioneel wordt eind april – begin mei de maaier aan de trekker gehangen. De geur van vers gemaaid gras is voor veel veehouders een ultiem geniet-moment.
Naast de emotie is de oogst van het voorjaarsgras vooral ook een processtap in het winnen van kwalitatief goed eiwit. De stikstof en zwavel die in het vroege voorjaar is gegeven via drijfmest en kunstmest, is door het gras omgezet in eiwit. Dit eiwit moet zonder verliezen in de kuil. Wat is dan het ideale maaimoment?

Kwalitatief goed eiwit

Kwalitatief goed eiwit is vooral Darm Verteerbaar eiwit (DVE); eiwit dat op darmniveau voor de koe beschikbaar komt. Vers gras heeft vaak een mooi gehalte DVE. Dit kan tijdens het inkuilen worden afgebroken tot oplosbaar eiwit. Dat proces gebeurd vooral bij lagere ds gehaltes van de graskuil, dus in natte kuilen. De droge stof- gehalten van de graskuilen laten de laatste jaren een daling laten zien. Maai daarom niet té vroeg en plan zorgvuldig de tijd tussen maaien en inkuilen.

Kuilen waarbij voldoende lang is gewacht met maaien laten meer DVE zien dan kuilen waarvan het gras jong is ingekuild. Deze later gemaaide snedes zijn vaak met een hoger droge stofpercentage ingekuild en daardoor vindt er minder afbraak plaats van eiwit door bacteriën. Daarnaast heeft de langere groeiperiode van het gras ertoe geleid dat er voldoende tijd is geweest om DVE in de vorm van aminozuren op te bouwen.

De tabel laat de gemiddelden zien van het oplosbaar ruw eiwit percentage en de DVE-gehalten in zowel vers gras als in de graskuilen in de afgelopen jaren. 

Maaimoment bepalen

In het bepalen van het optimale maaimoment is de VersgrasCheck een krachtig hulpmiddel. Naast de gebruikelijke visuele beoordeling van het gras in de wei, geeft laboratoriumonderzoek van grasmonsters de échte cijfers over de voederwaarde. Idealiter is het gewenste ruw eiwitgehalte van de graskuilen voor het komende stalseizoen in 2020/2021 nu al bepaald! Daar kan vervolgens gericht naartoe gewerkt worden met behulp van de VersgrasCheck. Door het verse gras ook te analyseren op mineralen, is de N/S-verhouding in het verse gras te bepalen. Hiermee kan vanuit het huidige gras al voorgesorteerd worden op de eerstvolgende mestgift van dat perceel. Het aandeel hoogwaardig eiwit (DVE) uit eigen geteeld gras kan zo worden verhoogd en het aandeel uit aangekocht krachtvoer verlaagd. Bijkomend voordeel is dat het percentage eiwit van eigen land automatisch verhoogd wordt.

Bekijk het voorbeeldverslag van een VersgrasCheck.

Bestellen

Meer informatie over de VersgrasCheck vind u op onze website.

U kunt uw monsternemer of onze Klantenservice vragen naar de mogelijkheden.

Wilt u zelf het monster insturen dan kunt u gebruik maken van ons orderformulier