Soil Health Solutions

Gezonde bodems zorgen voor optimale gewasgroei en leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om de bodemgezondheid te meten, te monitoren en te verbeteren, biedt Eurofins Soil Health Solutions aan.

De Soil Health Solutions bestaan uit vijf componenten. Eurofins analyseert de fysieke, biologische en chemische aspecten van bodemgezondheid, de koolstofvastlegging en verontreinigingen in de bodem. Hiermee creëren we inzicht voor boeren en telers hoe de bodem te verbeteren, water efficiënter te gebruiken, de voedselkwaliteit en -kwantiteit te verhogen, en hoe verdere klimaatverandering en gezondheidsrisico's kunnen worden verminderd.