pH in grond

De zuurgraad (pH) van de bodem is een belangrijke bodemeigenschap. Het bepaalt voor een groot deel het chemisch evenwicht in de bodem en beïnvloedt het bodemleven.

Plantbeschikbaar

De pH is belangrijk voor de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant. Globaal geldt hoe lager de pH, hoe hoger de beschikbaarheid van ijzer, koper en zink.Verder is de pH ook belangrijk voor de botanische samenstelling en de structuur (m.n. kleigrond) van de bodem. De optimale pH ligt voor veengrond op 4,6-5,2 en voor de overige gronden op 4,8-5,5. Voor instandhouding van een grasklaverweide is een pH van 5,3-6,0 optimaal.

Bodemleven

De zuurgraad (pH) van de bodem is een belangrijke bodemeigenschap om te meten wanneer je naar het bodemleven kijkt: de zuurgraad beïnvloedt de microbiële groei. Schimmels hebben over het algemeen een voorkeur voor een lagere zuurgraad (pH 5,5), maar kunnen ook groeien bij een hogere zuurgraad. Bacteriën geven de voorkeur aan een hogere zuurgraad (pH 6-7). Bij een hogere zuurgraad (pH 7) mineraliseert organisch materiaal sneller. Over het algemeen zijn bacteriën gevoeliger voor veranderingen in pH dan schimmels.

BodemlevenMonitor

BemestingsWijzer