Najaarsgras: extra stikstof indien nodig

8 september 2020 - Veehouderij

Na een erg warme zomer met een gemiddelde neerslag is het tijd om het eiwitgehalte in het gras voor de najaarskuil te optimaliseren. Geef waar dat kan extra stikstof en maai het oude gras weg. Zo krijgt het verse gras de ruimte om voldoende stikstof om te zetten in goed en voldoende eiwit. Bepaal het beste bemestings- en maaimoment met VergrasCheck.

De zomer is dit jaar erg warm geweest en haalde de warmste top 6 sinds 1901 (KNMI). De neerslag week niet af van het langjarig gemiddelde maar was vooral buiig en plaatselijk. Hierdoor zal op sommige plekken meer mineralisatie in de bodem plaatsgevonden hebben dan op andere plekken.

Ondanks dat de eiwitmaatregel inmiddels van tafel is, is het nog steeds van belang om in te zetten op eiwit van eigen land. Voor een goede hoeveelheid kwalitatief eiwit is onder andere het zwavel- en stikstofgehalte van belang. Stikstof zorgt voor de hoeveelheid ruw eiwit en zwavel draagt bij aan voldoende kwaliteit in de vorm van DVE (Darm Verteerbaar Eiwit). DVE beïnvloedt direct de melkproductie door de koe. Het is daarom van essentieel belang voldoende DVE in het rantsoen te krijgen.

Om te zorgen dat de najaarskuil een goede eiwitopbrengst levert, is het verstandig om de ruimte die nog over is voor bemesting met stikstofkunstmest, in te zetten. Tot 15 september mag kunstmest nog ingezet worden.

VersgrasCheck

Door de wisselende mineralisatie kan de VersgrasCheck gebruikt worden voor een controle van de huidige toestand van het gras. Al naar gelang het stadium waar het gras zich in bevindt, kan deze check gebruikt worden om de bemesting of het maaimoment te bepalen. De VersgrasCheck geeft  de N/S-verhouding weer, zwavel/stikstof, op basis van deze verhouding kan besloten worden of een stikstofgift nuttig is. In het voorbeeldverslag ziet u welke informatie u allemaal krijgt met de VersgrasCheck. 

Bestel VersgrasCheck