Darm Verteerbaar Eiwit (DVE)

DVE staat voor Darm Verteerbaar Eiwit. DVE is de maat voor de hoeveelheid eiwit die beschikbaar en verteerbaar is in de dunne darm. Deze hoeveelheid eiwit is afkomstig van 2 bronnen: eiwit geproduceerd in de pens van de koe (zogenaamd microbieel eiwit) en eiwit uit het voer wat pensbestendig is.

Pensbestendig eiwit

Pensbestendig voereiwit is dat deel van het voereiwit wat niet in de pens afgebroken wordt, maar als intact eiwit de pens passeert en verder verteerd wordt in de dunne darm. DVE is een van de belangrijkste parameters. Er is een directe link tussen DVE, melk- en melkeiwitproduktie. Een tekort aan DVE in het rantsoen remt direct de melkproduktie. Het voeren van een overmaat aan DVE kan (maar niet in alle situaties) de melkproduktie stimuleren. DVE is sterk gerelateerd aan planteigenschappen, bemestingsmethodes en inkuilmethodes. Eiwitrijkere planten (bijv. gras en lucerne) hebben van nature een hoger DVE-gehalte in vergelijking met maissilages of andere graansilages. Een drogere kuil heeft vaak een hoger gehalte aan DVE, vooral omdat de bestendigheid van het eiwit toeneemt. Vaak levert een droge kuil ook meer energie aan de pensbacteriën, zodat deze meer microbieel eiwit kunnen produceren. In een droge kuil wordt minder suiker omgezet in zuren om de kuil te stabiliseren. Deze suikers blijven dan beschikbaar voor de pensbacteriën om microbieel eiwit te produceren. Ook een grasmat in goede conditie kan bijdragen aan een hoog DVE-gehalte in het ruwvoer. Een goede grasmat, met weinig onkruid, kent doorgaans een betere stikstofbenutting.

Een plusteken achter DVE en OEB

In het DVE/OEB 2007 systeem van CVB wordt aangegeven hoe de waarden voor onder andere: oplosbaar ruw eiwit, NDF verteerbaarheid en melkzuur kunnen worden berekend. Eurofins Agro kan deze meten en kan daardoor specifieke schattingsformules vervangen door een directe analyse. Vervolgens berekent Eurofins Agro de eiwitwaarde met de rekenregels van het DVE/OEB 2007 systeem. Door deze nog nauwkeurigere bepaling wordt op het verslag DVE+ en OEB+ gezet. 

DVE wordt bepaald in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde

VersgrasCheck

Meer over DVE:

Sturen op eiwitkwaliteit

Maaimoment bepaalt eiwitopbrengst

Drogestofgehalte voorjaarskuilen daalt