Trends in zwavel en eiwit waardevol voor bemestingsplan

27 januari 2021 - Veehouderij

Een goed afgestemd bemestingsplan is essentieel om goede graskuil te produceren binnen de bemestingsregelgeving. Maak gebruik van recent bodemonderzoek om optimaal te kunnen bemesten. Neem ook de lage zwavelopname in het voorjaar mee in het plan.

Een bemestingsplan opstellen is belangrijk om met inzicht en precisie de gewenste grasgroei te realiseren. Bemestingsregels zijn steeds verder aangescherpt door de overheid. De beschikbare ruimte moet efficiënt worden benut. Een recente analyse van de bodemtoestand kan helpen in het maken van keuzes. Ook onderstaande trends in zwavel en ruw eiwit in graskuilen kunnen inzicht bieden.

Lage zwavelopname in voorjaar

Zwavel (S) is een onmisbare bouwsteen voor eiwit in het gras. Met name voor de opbouw van kwalitatief hoogwaardig eiwit (DVE). Kuildata van voorjaarskuilen, zoals in figuur 1, laten zien dat zwavelopname door het voorjaarsgras jaarlijks afneemt. Het streeftraject voor de S-index zit tussen 92 en 108. Om te anticiperen op zwaveltekort is bodemonderzoek waardevol. Op de bodemanalyse staan waarden zoals S-totaal en Zwavel Leverend Vermogen (SLV). Deze waarden geven aan hoeveel zwavel beschikbaar komt in de bodem door mineralisatie. Op basis hiervan kan bepaald worden of het zinvol is om voor de eerste sneden, zwavel bij te bemesten.

S-index in graskuil per seizoen

Figuur 1. S-index in graskuil per seizoen. Bron: Eurofins Agro 2021

 

Benut bemestingsruimte voor najaarskuil

Al jaren ligt de focus op goede eerste sneden behalen. De bemestingsruimte wordt daar volop voor ingezet. Figuur 2 laat zien dat de najaarskuil door de jaren gemiddeld steeds meer ruw eiwit bevat. Als de bemestingsruimte voortijdig is opgebruikt kan dat betekenen dat voor het najaarsgras te weinig overblijft om voldoende ruw eiwit te produceren. Streef naar ruw eiwit gehaltes tussen de 160 en 190 gr/kg droge stof. Kwamen voorgaande najaarskuilen structureel onder de 160 gr/kg droge stof? Benut dan de bemestingsruimte over een langer periode. 

 ruw eiwitgehaltes in graskuil per seizoen

Figuur 2. Ruw eiwitgehaltes in graskuil per seizoen. Bron: Eurofins Agro 2021

 

Overgebleven bemestingsruimte kan tot half september gebruikt worden om bij te bemesten met bijvoorbeeld stikstofkunstmest.

Meer weten?

Bekijk de BemestingsWijzer of neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com

Bestel BemestingsWijzer