Vuistregel voor VEM-correctie kruidenrijk gras

25 augustus 2021 - Veehouderij

De VEM van kruidenrijk gras wordt lager ingeschat dan dat die in werkelijkheid is. Dat komt doordat er relatief veel mineralen in kruidenrijk gras zitten. Het gehalte ruwe as is door het hoge mineralengehalte ook hoog. De VEM moet daarvoor dus worden gecorrigeerd.

In overleg met Agrifirm heeft Eurofins Agro daarvoor een vuistregel opgesteld. Afhankelijk van de gemeten VCOS (%) moet de VEM per 10 gram ruwe as met onderstaand aantal punten worden verhoogd:

VC-os (%)    VEM-correctie/per 10g ruw as
70-75                  11
75-80   12
80-85        13
> 85   14

 

Meer over kruidenrijk gras

Een recente proef met kruidenrijk grasland toont aan dat analyse door Eurofins Agro van kruidenrijk gras betrouwbaar is. Lees meer over de analyse van kruidenrijk grasland > 

Kruidenrijk grasland wijkt op een aantal vlakken af van conventioneel grasland en heeft een aantal voordelen in de teelt en voederwaarde.  Lees meer over de teelt van kruidenrijk grasland >