Welk effect hebben vorst en sneeuw op de bodem en bemesting?

11 februari 2021 - Veehouderij

In heel Nederland is sneeuw gevallen. Op sommige plaatsen viel het mee en op andere plekken ligt een flink pak. Wat voor effect hebben vorst en sneeuw eigenlijk op de bodem en wat voor gevolgen heeft het voor bemesting? We zetten het op een rij. 

Vorst heeft net als droogte effect op de bodemstructuur. Het vocht in de bodem bevriest en zet daarmee uit. De bodem wordt zo als het ware opengebroken. Op deze manier krijgt de bodem een betere structuur. Dit is bevorderlijk voor onder andere de opname van voedingsstoffen en vocht. Sneeuw heeft een isolerend effect. Onder de sneeuw vriest het minder hard dan erboven.

Mineralisatie

Mineralisatie van stikstof staat nu volledig stil. Gras groeit pas weer bij een bodemtemperatuur tussen de 5˚ en de 8˚C graden. Hoe langer de vrieskou aanhoudt des te langer het duurt voordat de mineralisatie weer op gang komt. De Temperatuursom, of T-som, zou idealiter minimaal rond 200 moeten zitten voor het uitrijden van kunstmest. Op dit moment is de T-som in De Bilt 137,5. In 2020 lag deze rond de 265.  

Wat te doen na de sneeuwval?  

Drijfmest mag vanaf 16 februari worden uitgereden, maar de T-som zit nog niet op 200. De uitrijddatum van mais op zand- en lössgrond is verplaatst naar 15 maart. Mest uitrijden op sneeuw is bij wet verboden. Bij dooi spoelt een deel van de mest weg naar het oppervlaktewater. Uitstellen van bemesting met drijf- en kunstmest is de enige optie.   

Sneeuwschimmel

Sneeuwschimmel (Fusarium nivale) is een schimmelziekte die het grasland aan kan tasten. De schimmel gedijt goed onder natte en koude omstandigheden en met name Engels Raaigras is hier gevoelig voor. Sneeuwschimmel kan zorgen voor slechte plekken in het land met dode gewasresten. Deze gewasresten kunnen beter niet in de kuil terecht komen en kunnen deels worden weggeharkt of bewerkt met bijvoorbeeld de wiedeg of weidesleep. Bij grotere kale plekken kan er worden doorgezaaid om bij de eerste snede geen opbrengst te verliezen.

Natte depositie

Sneeuwval valt onder natte depositie. Als de ijskristallen zich vormen in de lucht nemen ze ook stoffen op die in de lucht hangen. Zo kan sneeuw diverse mineralen, waaronder zwavel bevatten. Bij het smelten van de sneeuw komen deze stoffen in de bodem terecht. Neem vlak voor het groeiseizoen een grondmonster om te weten welke plantbeschikbare voedingsstoffen aanwezig zijn. Pakket Teelt geeft dit inzicht en een actueel gewasgericht bemestingsadvies. Als de sneeuw weer gesmolten is kan met dit advies gericht bemest worden.

Voor meer informatie neem contact op met onze klantenservice via klantenservice.agro@eurofins.com