Temperatuursom (T-som)

De temperatuursom of T-som is een optelsom van de gemiddelde dagtemperatuur boven de 0˚C graden vanaf 1 januari dat jaar. De t-som is een berekende waarde dat veel gebruikt wordt in de landbouw.

De t-som wordt gebruikt bij het bepalen van de stikstofgift in het begin van het groeiseizoen van grasland. Voor grasland geldt de norm dat bemesten pas zin heeft bij een temperatuursom tussen de 180 en 250 graden.

T-som per doel

De gewenste T-som verschilt per doel voor het gras.

Hoge grasopbrengst:

  • Voor een vroege weidesnede wordt aangeraden te bemesten bij een T-som tussen 200 en 250 graden.
  • Voor een maaissnede met een opbrengst rond de 3000 kg ds bemesten bij een T-som tussen de 250 en 300 graden.

Hoge stikstof benutting:

  • Voor een vroege weidesnede, bemesten bij een T-som tussen 250 en 300 graden.
  • Bemesten van een maissnede tussen de 300 en 400 graden.