Wijzigingen stikstof- en fosfaatgebruiksnormen definitief

19 februari 2021 - Nieuwsberichten

De wijzigingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zijn deze week gepubliceerd in de Staatscourant. In deze wet staan onder andere de regels omtrent de stikstof- en fosfaatgebruiksnormen. De wijzigingen gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021. Eurofins Agro zet de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Het was een tijd onduidelijk of voorgenomen wetswijzigingen door zouden gaan vanwege de status van het demissionaire kabinet. Echter zijn, na het verwerken van de reacties op de consultatie, de wijzigingen gepubliceerd in de Staatscourant en hiermee definitief. De nieuwe versie van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm) zelf staat nog niet online.

Stikstofgebruiksnormen

Na het scheuren van grasland op zand- en lössgrond wordt de stikstofgebruiksnorm (Tabel 2) verminderd met 65 kg N/ha voor de teelt van mais, consumptie-aardappelen en fabrieksaardappelen. Voorheen was dit enkel het geval voor de teelt van mais na grasland. Deze korting van 65 kg geldt niet voor gras als vanggewas of groenbemester.

Fosfaatgebruiksnormen

Monstername

Meer weten?

Veel gestelde vragen over de fosfaatwet plus de antwoorden

Neem contact op met RVO