Zwavel: precies genoeg is de kunst

19 april 2022 - Veehouderij

Zwavel (S) is een belangrijk voedingselement voor zowel gras als voor koeien. Te weinig leidt tot tekorten en opbrengstverliezen. Te veel leidt ertoe dat koeien onvoldoende spoorelementen kunnen opnemen. Nauwkeurig bemesten is daarom de kunst. BodemCheck en VersGrasCheck helpen daarbij. Net als de S-index op het verslag van voederwaarde onderzoek.

In de bodem zit zwavel grotendeels vastgelegd in de organische stof. Een relatief klein deel zit in het bodemvocht. Gras kan daardoor maar weinig de zwavel uit de bodem op nemen.

Met name in het voorjaar is de aanvoer van zwavel uit de bodem beperkt. In het verleden was dit geen probleem, omdat er voldoende zwavel uit de lucht op de bodem terechtkwam. Echter, de lucht is schoner geworden en de hoeveelheid zwavel vanuit de lucht (depositie) is daarmee kleiner geworden.  

Voor de eerste, en deels ook voor de tweede, snede is het belangrijk om zwavel goed in de gaten te houden. BodemCheck in het voorjaar geeft aan hoeveelheid minerale zwavel er beschikbaar is voor het gewas. Ook er kan worden nagegaan hoeveel zwavel er al is opgenomen door het gras via VersGrasCheck. 

Zwavel, methionine en spoorelementen

Een van de belangrijke functies van zwavel in gras is de aanmaak van aminozuren. Aminozuren zoals methionine kan de koe niet zelf aanmaken en deze is daardoor afhankelijk van het aanbod vanuit het voer.  Zwavel is een bouwsteen van het essentiële aminozuur methionine, dus het belang van zwavel is groot. 

Naast een tekort kan er ook een teveel aan zwavel worden bemest en opgenomen. Jaarlijks neemt gras maximaal 50 kg zwavel op. Bij een te hoge bemestingsgift van zwavel op grasland is er een negatief effect van zwavel op de opname van spoorelementen te verwachten. En ook spoorelementen zijn belangrijk voor de gezondheid van de koe.

Nauwkeurig bemesten

Het is dus zaak om precies te gaan bemesten. Naast BodemCheck en VersGrasCheck is ook het voederwaarde-onderzoek van de afgelopen jaren een belangrijk hulpmiddel. Het verslag laat zien wat er vorig jaar van het land is gehaald en geeft relevante info over de benutting van onder andere zwavel. Op het verslag staat bovendien de S-index, waarmee het efficiënt inzetten van zwavel is te verbeteren.

Meer weten?

Deze video over de S-index geeft meer uitleg:

Bestel BodemCheck

Bestel VersGrasCheck