S-index uitgelegd (video)

12 juni 2020 - Veehouderij

De S-index op het voederwaarde-verslag toont het effect van de zwavelbemesting op grasland. Zwavel (S) is een onmisbare bouwsteen voor eiwit in het gras.

Zwavel (S) is een onmisbare bouwsteen voor eiwit in het gras. Met name voor de opbouw van kwalitatief hoogwaardig eiwit (DVE). De eiwitvoorziening moet steeds meer van eigen land komen, waardoor zwavel een belangrijke element is om te sturen richting een goede eiwitopbrengst per ha.

Het zwavelgehalte in vers gras varieert door het seizoen. Zwavel komt beschikbaar door mineralisatie. Daardoor is het natuurlijk aanbod in het voorjaar laag en in de zomer hoog. De snelheid van mineralisatie is afhankelijk van de bodemtemperatuur en het vochtgehalte

In het voorjaar, als de zwavellevering door de bodem en de uitgereden drijfmest nog niet op gang is gekomen, is het gras voor de zwavelvoorziening volledig afhankelijk van kunstmest. De S-index op het voederwaarde-verslag laat zien of die zwavelvoorziening voldoende is geweest voor de eiwitvorming. Informatie waarmee bij de volgende snede én het volgende groeiseizoen rekening gehouden kan worden.

Onder elkaar gezet zijn de volgende actuele cijfers belangrijk voor een hoge eiwitopbrengst, namelijk:
- de beschikbare zwavel in de bodem, voor aanvang van de 1e en 2e snede
- het S-gehalte in vers gras voordat het wordt gemaaid / geweid
- de S-gehalte in de uitgereden drijfmest
- bodemvocht en bodemtemperatuur (als indicatoren voor de mineralisatie)

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over de S-index.