Bijmestadvies op basis van verwachte opbrengst

23 juni 2021 - Akkerbouw

In de advisering op het verslag van het bijmestonderzoek BijmestMonitor en BodemCheck wordt voortaan rekening gehouden met de verwachte opbrengst. De behoefte van het gewas wordt zo nodig naar boven of naar beneden aangepast. Zo is bemesten naar behoefte van het gewas mogelijk.

De gewasbehoefte staat centraal in het bemestingsadvies. Tot nog toe werd bij de adviesberekening standaard uitgegaan van de gemiddelde opbrengst in Nederland. Veel telers halen echter hogere of lagere opbrengsten dan het gemiddelde. Ook kunnen de opbrengsten per jaar verschillen als gevolg van bijvoorbeeld te veel of te weinig regen. Het bijstellen van het advies naar de eigen situatie was daarom een veel gehoorde wens.

Als het bijmestmonster door een monsternemer van Eurofins Agro wordt genomen, en er is een bodemanalyse bekend, wordt ook de perceelsspecifieke nalavering gebruikt voor de berekening van het bemestingsadvies. Dit in combinatie met het doorgeven van de opkomstdatum en adviezen op ras- of teelttype-niveau geeft een optimaal advies afgestemd op het bedrijf of het perceel.

Meer over het ideale tijdstip en inzending van bijmestonderzoek >

Bemesten naar behoefte

Door met de bedrijfs- of perceelsspecifieke opbrengst te rekenen, kan een optimaal advies worden gegeven en wordt de gift aangepast. Het praktijkvoorbeeld in tabel 1 laat zien wat dit voor consumptieaardappelen betekend.

De nieuwe advisering maakt het mogelijk om nauwkeuriger te bemesten. Telers krijgen nu een advies op maat waardoor ze precies genoeg kunnen bijbemesten. De nieuwe rekenregel waarop het bijmestadvies wordt gebaseerd, heeft ook grote meerwaarde voor teelten in het buitenland waar opbrengsten anders dan in Nederland kunnen zijn.

Tabel 1. Praktijkvoorbeeld: bijmestadvies gekoppeld aan verwachtte opbrengst bij consumptieaardappelen, ras: Fontane. Bron Eurofins Agro 2021.

Verwachte opbrengst

50 ton

35 ton

 

Advies tot einde teelt (kg/ha)

Advies komende 4 weken (kg/ha)

Advies tot einde teelt (kg/ha)

Advies komende 4 weken (kg/ha)

Stikstof (N)

172

29

88

15

Sulfaat (SO3)

0

0

0

0

Fosfaat (P2O5)

38

6

22

4

Kali (K2O)

169

29

79

13

Calcium (CaO)

65

10

45

10

Magnesium (MgO)

20

3

5

1

Meer weten?

Bekijk de inleiding van Petra van Vliet tijdens het webinar 'BijmestMonitor als beslissingstool'   op 18 mei 2021.

Of kijk op  BijmestMonitor

Bestel BijmestMonitor