Borium en andere sporenelementen onvoorspelbaar na veel regen

Borium en andere sporenelementen onvoorspelbaar na veel regen

29 mei 2024 - Expertartikel

De start van het groeiseizoen hapert dit jaar. Sommige akkerbouwers hebben nog geen aardappel gepoot, terwijl bij anderen het gewas al goed aan de groei is. In zo’n wisselvallig seizoen is het extra belangrijk om de bemesting nauwlettend in de gaten te houden. Let daarbij ook op de sporenelementen. Uit recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het gehalte borium op verschillende percelen behoorlijk kan verschillen. BijmestMonitor geeft een totaal overzicht van alle plantbeschikbare en de opgenomen nutriënten.

Om de bemestingsadviezen te optimaliseren, werkt Eurofins nauw samen in diverse projecten. Recent is er in opdracht van de BO Akkerbouw onderzoek gedaan samen met het NMI en Delphy naar de rol van de sporenelementen in de groei en ontwikkeling bij verschillende akkerbouwgewassen.

Voor dit onderzoek is met BemestingsWijzer de beschikbaarheid van de sporenelementen in de grond onderzocht en met GewasCheck de opname van sporenelementen in het blad en in het geoogste product.

Borium

In Nederland blijkt het gehalte plantbeschikbaar borium in de bodem van oost naar  west toe te nemen. Dit is ook terug te zien op de postcodekaart met recente data van Eurofins (zie figuur 1). Op de kleigronden in het westen van het land blijkt aanzienlijk meer borium beschikbaar dan in de zandgronden in het oosten. Sommige waarden kunnen zelfs in de categorie ‘hoog’  uitvallen.

Borium, dat een neutraal element is en daarmee geen kation of anion, is zwak gebonden aan bodemdeeltjes als organische stof en klei. Na de extreem natte periode is het daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan de vraag of er voldoende borium beschikbaar is voor het gewas. Borium is van belang voor de groei en de ontwikkeling van planten tijdens de groei en heeft een effect op de kwaliteit van het geoogste product (vergelijkbaar met calcium). Een belangrijk onderdeel voor advies is dat er een verband is tussen het gemeten gehalte borium in de bodem en het gewas. In het onderzoek komt dit duidelijk naar voren, voor onder andere uien en suikerbieten. 

Figuur 1: Plantbeschikbare borium in Nederland: kleigronden (links) en dekzandgronden (rechts). Data uit bemonstering 2018-2022. Bron: Eurofins Agro 2024

BijmestMonitor

Door de bodem en het gewas te monitoren tijdens het groeiseizoen is een vinger aan de pols te houden, hoeveel heeft het gewas opgenomen en hoeveel is er nog beschikbaar in de bodem? BijmestMonitor is een gecombineerd onderzoek van bodem en gewas. Zo kan je tijdens het seizoen sporenelementen in zowel plantenmateriaal als in grond eenvoudig laten bepalen. Het onderzoek geeft een totaal beeld van de beschikbaarheid en van de opname van volgende sporenelementen: silicium, ijzer, zink, mangaan, koper, kobalt, borium, molybdeen en selenium. Zo wordt het risico op een mogelijke gebrek in het gewas en/of in de grond in kaart gebracht en je kan indien nodig adequaat bijsturen.

Bestel BijmestMonitor