Gebruik analyse voorjaarskuil voor bemestingsplan grasland

16 maart 2021 - Veehouderij

Gebruik de analyses van de voorjaarskuil van de afgelopen jaren om verbeterpunten voor het aanstaande grasseizoen vast te stellen. Analysecijfers die afwijken van het gemiddelde of het streeftraject laten zien waar kansen voor verbetering liggen. Gebruik deze informatie om dit jaar een graskuil te realiseren van hoge kwaliteit.

Een kuilanalyse kun je niet alleen gebruiken voor de rantsoensamenstelling, maar ook voor het bemestingsplan van komend grasseizoen. De analyses van voorjaarskuilen – en met name de N- en S-index – laten zien of het gras in de voorjaarskuil voldoende stikstof en zwavel heeft opgenomen. Door meerdere jaren op een rij te zetten, krijgt u inzicht in structurele verbetermogelijkheden in de bemesting.

Indexen tonen stikstof- en zwavelbenutting

De werking van de N- en S-index leggen we uit aan de hand van een voorbeeldanalyse van een voorjaarskuil uit 2020 (figuur 1). Bij deze voorjaarskuil wijken zowel de stikstof-index (N-index) als de zwavel-index (S-index) af van het streeftraject. Ze liggen daar allebei ruim onder. Dat kost 10 tot 20% droge stof opbrengst.

                                             

Figuur 1: Voorbeeldverslag voorjaarskuil (klik voor vergroten). Bron: Eurofins Agro                                                                                           

 

 Figuur 2: N- en S-Index voorjaarskuil. Bron: Eurofins Agro

Als de N-index tussen 95 en 105 ligt, dan heeft het gras in de kuil een optimale hoeveelheid stikstof opgenomen. Een N-index hoger dan 105 betekent een te ruime stikstofgift of te vroeg gemaaid. Is deze lager dan 95 dan is er te weinig bemest en/of is te laat gemaaid. De kuil in het voorbeeld ligt met 62 ver onder de streefwaarde (figuur 2).

Het streeftraject voor de S-index ligt tussen de 92 en 108; het gras heeft dan voldoende zwavel opgenomen. Ligt de waarde onder de 92, dan is er te weinig beschikbare zwavel geweest. Een waarde boven de 108 geeft aan dat de zwavelvoorziening te hoog was. Dekuil in het voorbeeld ligt met 82 ruim onder de streefwaarde (figuur 2).  

Hoe kan de bemesting beter?

Zet voor uzelf eens de N- en S-index van de voorjaarkuilen op een rij. Liggen ze altijd onder het streeftraject? Dan heeft het grasland in het voorjaar altijd een tekort aan stikstof en zwavel. Mogelijk is het bemestingsniveau té laag of komt de mineralisatie van de bodem elk seizoen te laat op gang. Houd daar dit voorjaar rekening mee, door meer stikstof en/of zwavel te strooien. U kunt ook kiezen voor een mestsoort die direct opneembaar is door het gras. Overleg met uw adviseur wat in uw situatie de beste keuze is.

Een bodemanalyse zoals BodemCheck geeft het actuele inzicht hoeveel stikstof en zwavel in de bodem direct beschikbaar is voor het gras en hoeveel er moet worden bijbemest.   

Bestel BodemCheck