Goed beregeningswater, wat is dat?

30 mei 2020 - Akkerbouw

Niet al het water is even geschikt voor beregening. En, het ene gewas is gevoeliger voor slecht beregeningswater dan het andere. Bovendien speelt verzilting op steeds meer plaatsen een rol. Welk water is geschikt voor welk gewas?

De komende tijd staat de beregening op veel plaatsen aan. Als er gaat worden beregend, is het belangrijk om rekening te houden met de kwaliteit van het gebruikte water. In welke mate water geschikt is voor beregening, wordt sterk bepaald door het chloride- en het ijzergehalte. Te veel chloor in het water is schadelijk; de mate waarin is afhankelijk van het gewas (Tabel 1). Met BeregeningswaterCheck krijgt u inzicht in de kwaliteit van het beregeningswater.

Als er wordt beregend met ijzerhoudend water, zoals bronwater, kan het ijzer (Fe2+) reageren met zuurstof tot een geoxideerde vorm, een bruine neerslag, en dat resulteert in verbranding van het blad. Bij een ijzergehalte lager dan 10 mg/l Fe is de schade klein. Als er gebruik wordt gemaakt van oppervlaktewater is het risico op bruine neerslag en bladverbranding gering.

Tabel 1: Gevoeligheid van gewassen voor chloor.

ANALYSERESULTAAT GESCHIKT VOOR
< 300 mg/l Alle akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
300 – 600 mg/l Alle akkerbouwgewassen, behalve erwten en bonen in droge zomers
Alle vollegrondsgroentengewassen, behalve sla-, stam-, stokbonen, augurken, doperwten en aardbeien
600 – 900 mg/l Matig gevoelige akkerbouwgewassen (aardappelen, vlas, uien, bloembollen)
Matig gevoelige vollegrondsgroentengewassen (bloemkool, knolselderij, peen en prei)
900 – 1200 mg/l Matig gevoelige akkerbouwgewassen (granen en bieten)
Weinig gevoelige vollegrondsgroentengewassen (spinazie, spruitkool, groene savooiekool, witlof, bierenkool, radijs en kroten)
1200 – 2000 mg/l Minder geschikt voor beregening van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen
> 2000 mg/l Niet geschikt voor beregening
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardheid en microbiologie

Naast het chloor- en ijzergehalte speelt ook de hardheid van water een rol, met andere woorden hoeveel calcium en magnesium bevat het water? Water dat ‘te hard’ is veroorzaakt verstoppingen in de leidingen.

Tot slot is het voor een aantal vollegrondsgroentengewassen verplicht om beregeningswater op E. coli te laten onderzoeken. Dit is het geval als het gewas onder Global GAP valt. De bacterie E. coli wordt door Global GAP gehanteerd als indicator voor microbiële waterkwaliteit.

Hoeveel beregenen

Eurofins levert verschillende tools om de gevolgen van droogte te beperken. Behalve de kwaliteit van het water is het ook heel belangrijk hoeveel water er wordt gegeven. De hoeveelheid water die de grond kan vasthouden, is daarvoor belangrijk. Dat is te berekenen op basis van de pF-curve die wordt vermeld op het grondonderzoeksverslag. Ook dit is een belangrijk gegeven om mee te werken bij beregening. Als je teveel water geeft, spoelen nutriënten immers weg en wordt brandstof voor niets gebruikt. 

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.agro@eurofins.com of bel 088 876 1010

Bestel