Jaaroverzicht snijmais 2019

19 maart 2020

Tussen regio's bestonden grote verschillen als gevolg van droogte tijdens het groeiseizoen maar gemiddeld kan gezegd worden:

De snijmaiskuilen van 2019 zijn met 984 VEM precies gelijk aan 2018.

De hoeveelheid zetmeel ligt met 361 gram/kg droge stof wel duidelijk boven het niveau van 2018 (333 gram/kg droge stof).  Het melkzuurgehalte ligt met 59 gram/kg droge stof boven het vijfjarig gemiddelde.

Mineralen en spoorelementen: het kopergehalte van de snijmaiskuilen ligt op het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaren, terwijl dit voor grasland 2019 precies andersom is.

Via deze link kunt u de pfd inzien met de jaarcijfers voor snijmais in 2019. In de pdf vind u ook de jaarcijfers terug tot en met 2015.  Deze cijfers zijn gemiddelden voor de snijmailkuilen. Om de gehalten voor uw bedrijf specifiek te meten kunt u een Voederwaarde onderzoek laten doen door Eurofins Agro.