CEC-bezetting verbeteren: kalk of gips?

12 november 2020 - Akkerbouw - Veehouderij

Op veel Nederlandse bodems is de CEC-bezetting niet optimaal. BemestingsWijzer geeft informatie over de CEC-bezetting en de onderlinge verhouding van de nutriënten die gebonden zijn aan de CEC. Als de CEC-bezetting lager is dan wenselijk, is het toedienen van kalk of gips vaak nuttig. Het najaar is daarvoor het beste moment. Wanneer kies je voor het één en wanneer voor het ander? Houd bij gips er wel rekening mee dat er extra zwavel wordt toegediend. 

Het kleihumuscomplex, ook wel de CEC genoemd, bindt positieve ionen zoals calcium (Ca2+), kalium (K+), magnesium (Mg2+) en natrium (Na+). Maar dat niet alleen, ook waterstof (H+),  aluminium (Al3+), ijzer (Fe2+) en mangaan (Mn2+) worden gebonden aan de CEC.

CEC verbeteren

Op veel gronden is slechts 85% of minder van de CEC gevuld met de nuttige nutriënten. Deze percelen zouden meer nutriënten kunnen vasthouden dan nu het geval is. Om de bodemvruchtbaarheid - en dus de CEC - te verbeteren, is het dan zaak om maatregelen te nemen.

Dat kan op verschillende manieren:

Kalkmeststof of gips?

De keuze voor kalk of gips hangt met name af de van pH van de bodem:

Een lage pH komt vooral voor op zand-, dal- en lössgronden en soms ook op oudere kleigronden. In veel gevallen is het najaar het beste tijdstip om akkerbouwpercelen te bekalken. De kalk heeft dan ruim de tijd om in te werken.

Kalkmeststoffen verhogen de pH doordat het carbonaat ervoor zorgt dat de waterstofionen (H+) worden geneutraliseerd. Bovendien wordt met kalk de CEC vergroot en heeft het toevoegen van kalk ook een positief effect op de plantbeschikbare hoeveelheid van de sporenelementen Silicium (Si), Selenium (Se) en Molybdeen (Mo) en op de bodemstructuur.

Bij een pH die hoger is dan 7, is het veelal beter om gips uit te rijden Gips is echt wat anders dan kalk. Het bestaat uit calciumsulfaat. Doordat er geen carbonaten in gips zitten wordt de pH niet verhoogd, maar draagt toediening wel aan bij dat er meer calcium en magnesium wordt gebonden aan de CEC en dat de CEC-bezetting verbetert.

Let op zwavel

Let bij het gebruik van gips op de hoeveelheid zwavel die wordt aangebracht. Gips bestaat voor 35-45% uit SO3. Per ton gips wordt hiermee ongeveer 400 kg SO3 (160 kg S) aangebracht. Bij het aanbrengen van grote hoeveelheden gips kan de zwavelbehoefte van het gewas ruimschoots worden overschreden. 

Meer weten?

Neem contact op met onze klantenservice via 088 876 1010 of klantenservice.agro@eurofins.com of bestel een grondmonster.

Bestel BemestingsWijzer