Meer aandacht voor ruw eiwit in voorjaarskuil én najaarskuil.

1 juli 2020 - Veehouderij

Traditioneel is de voorjaarskuil het paradepaardje van het grasjaar. Er wordt veel werk gestoken in een geslaagde eerste graskuil. Afgezet tegen de droogte van afgelopen seizoenen neemt het aandeel ruw eiwit (RE) in de herfstkuilen toe. Meer aandacht voor najaarskuilen is dan ook het advies van Eurofins Agro.

Eiwit van eigen land

De eiwitvoorziening voor het melkvee moet meer van eigen land komen. Zeker dit jaar - met wettelijke beperkingen op eiwit in krachtvoer - is het extra belangrijk om voldoende eiwit van een goede kwaliteit in het gras te hebben. Meer DVE in het gras betekent meer aminozuren en meer onoplosbaar eiwit, van belang voor een goede melkgift.

Afwijkend droog weer laatste jaren

De laatste jaren, en zeker 2018, laten een verstoord weerbeeld zien. Droogte en hoge temperaturen afgewisseld met veel neerslag. In grafiek 1 is de neerslag in mm te zien per kuilseizoen, afgezet tegen het langjarig gemiddelde per seizoen. Waar het langjarig gemiddelde een keurige consistente lijn laat zien, schieten de gemiddelden van 2017 tot en met 2020 alle kanten op. Het najaar van 2017 en 2019 laten een piek zien in neerslag. 2018 was een dieptepunt waarbij het najaar het af liet weten om de neerslag tekorten terug te dringen. Helaas heeft 2020 geen goede start wat betreft neerslag. Het voorjaar werd afgesloten met gemiddeld 77mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 172 mm.

neerslag mm en langjarig gemiddelde 2017, 2018, 2019

Grafiek 1: Gemiddelden seizoensneerslag tussen 2017 en voorjaar 2020 bron: KNMI

Effect van het weer op ruw eiwit gehalte

Hoe vertaalt het grillige weer zich in eiwitgehalten in het gras? Eurofins Agro heeft kaarten gemaakt met overzichten  van het ruw eiwit gehalte in Nederlandse graskuilen, per kuilseizoen van 2019. In de rode gebieden ligt het eiwitgehalte onder de 145 gr/kg DS. Hoe dichter de kleur bij donkerblauw ligt des te hoger is het aandeel RE in de kuil. Normaal gesproken neemt in het voorjaar het aandeel RE toe. In de zomer loopt het ruw eiwit weer wat terug en in het najaar neemt het aandeel ruw eiwit weer toe.  

Het RE gehalte in de zomerkuilen loopt door de afgelopen droogte steeds verder terug waardoor het belang van een goede voorjaars- en najaarskuil toeneemt. Opvallend is dat de najaarskuilen in de afgelopen jaren een belangrijke eiwitbron zijn geworden voor het melkvee.

ruw eiwit gehalte per graskuil seizoen 2019

Figuur 1 ruw eiwit gehalten per graskuilseizoen 2019 bron: Eurofins Agro

Advies bemestingsplan

Begin nu met het opstellen van een bemestingsplan voor de najaarskuil. Zet waar mogelijk de ruimte van de derogatie tactisch in en sorteer voor op een succesvolle najaarskuil. Door gebruik te maken van BodemCheck en Voederwaarde –onderzoek houd u eenvoudig de vinger aan de pols en kunt u tijdig bij sturen.