Ruw eiwit

Het ruw eiwit is het eiwit dat direct beschikbaar is in het rantsoen. Het heeft een directe relatie met de melkproductie, maar ook met ureum en eiwitgehaltes. Voldoende ruw eiwit (> 145 g/kg DS) is de basis voor een goede melkproductie.

Het ruw eiwit is te beïnvloeden door de stikstofbemesting te combineren met het juiste maaitijdstip zoals in de video te zien is.

 

Ruw eiwit wordt onderzocht in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde

RantsoenCheck

VersgrasCheck

EquiFeed