Ruw eiwit

Het ruw eiwit is het eiwit dat direct beschikbaar is in het rantsoen. Het heeft een directe relatie met de melkproductie, maar ook met ureum en eiwitgehaltes. Voldoende (> 145 g/kg DS) ruw eiwit is de basis voor een goede melkproductie. Het ruw eiwit is te beïnvloeden door de stikstofbemesting te combineren met het juiste maaitijdstip.